Konsernsjef Daniel Kjøberg Siraj i OBOS. Foto: Sindre Sverdrup Strand

OBOS selger seg helt ut av JM

OBOS har onsdag solgt 3,8 millioner aksjer i boligbyggeren JM AB, og eier etter dette ingen aksjer i selskapet.

OBOS har tidligere i sommer solgt 775.000 aksjer i selskapet.

Samlet frigjøres over 1,1 milliarder kroner og OBOS har i sin eiertid hatt en samlet avkastning på over 210 millioner kroner.

- JM er et meget veldrevet og solid selskap som er godt posisjonert til å møte de markedsmessige utfordringer vi ser fremover i både Sverige og Norge, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS i en børsmelding.

- OBOS' investering i JM har vært av finansiell karakter, og vi har derfor etter en grundig vurdering funnet det riktig å ta en gevinst og reinvestere frigjort kapital i egen virksomhet. OBOS-konsernet planlegger store investeringer innenfor både bolig- og næringseiendom fremover som del av sin strategi om å være en by- og stedsutvikler både i Norge og Sverige, legger han til.