OBOS-prisene steg med 25 prosent

OBOS-prisene steg med 25 prosent fra 2005 til 2006. En gjennomsnittlig bolig i et OBOS-tilknyttet borettslag kostet 28 133 kroner per kvadratmeter i 2006, mens den kostet 22 508 kroner per kvadratmeter i 2005.

Dette er antagelig den høyeste prisstigningen som er observert fra ett år til et annet. Det forventes at boligprisene vil fortsette å stige inn i 2007, men ikke med samme styrke som i 2006. OBOS har anslått en prisstigning for 2007 på fem til ti prosent, men det råder stor usikkerhet om anslaget. Det er imidlertid ingenting i økonomien som tilsier noen nedgang i boligprisene, sier konsernsjef Martin Mæland i OBOS. I desember i fjor var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for alle brukte OBOS-boliger 30 056 kroner. Dette er 0,6 prosent lavere enn i november 2006. Fra desember 2005 til desember 2006 har OBOS-prisene steget med 22,7 prosent. Boligmarkedet roet seg som ventet noe i desember, og gikk ned 0,6 prosent sammenlignet med november, sier Mæland. I 2006 ble det omsatt 6 639 boliger i OBOS-tilknyttede borettslag mot 6 475 i 2005.