OBOS avlyser boligkrise

Salget av nye boliger går godt, og OBOS merker stor etterspørsel i markedet. Det er ingenting som tyder på noen krise i nyboligmarkedet, mener konsernsjef Martin Mæland i OBOS.

Mediene har spekulert i at markedet for nye boliger stopper opp og at utbyggere som OBOS har problemer med å selge nye boliger. For OBOS sin del stemmer ikke dette, skriver Martin Mæland på lederplass i siste utgave av OBOS-bladet. Når Dagens Næringsliv for eksempel gjør det til et problem at vi bare har solgt 86 prosent av de 842 boligene vi har i 14 nye prosjekter, så synes vi selv at dette er et fantastisk godt salg, sier Mæland. Det avisene ikke skriver noe om er hvor lenge det er til de usolgte boligene er klare til innflytting. I Pilestredet Park har OBOS sammen med Skanska bygget 625 leiligheter. I de to siste byggetrinnene som gjenstår, med til sammen 95 boliger, er 19 usolgte. Disse ferdigstilles først sommeren 2007. Samtlige ferdigstilte leiligheter er solgt. Vi har 136 boliger under bygging i de tre siste byggetrinnene. Med den salgstakten vi har på boligene som er igjen, vil de antagelig være utsolgt mer enn ett år før de er ferdigstilt. Det synes vi tyder på et utrolig godt boligmarked, sier Mæland. I de siste prosjektene OBOS har lagt ut for salg har mer enn halvparten av boligene blitt solgt på første salgsdag. Dette gjelder både det siste borettslaget i Pilestredet Park og et borettslag på Haugerud. Her ble 27 av 44 leiligheter solgt i løpet av to dager. Prosjektet ferdigstilles om ett år fra nå. De fleste stedene har salget gått meget bra, noen steder tregere. De stedene vi har hatt tyngst for å selge leiligheter har ikke vært der prisene har vært høyest, men derimot i områder i Oslos randssone. På Rosenholm, øst for Holmlia, brukte vi to år på å selge den siste tredjeparten av boligene etter at boligene var ferdigstilt, forklarer Mæland.