OBAS: - Flere må ta i bruk Lean

OBAS Entreprenør har siden 2010 benyttet seg av Lean og ser store besparelser. Nå ønsker de at også andre får øynene opp for denne måten å jobbe på.

Daglig leder Rune Nilsen i OBAS Vest. Foto: Statsbygg

- OBAS har kun gode erfaringer med bruk av Lean, likeledes våre UE som også har tildels store besparelser i tidsforbruk og samtidig oppnår bedre kvalitet, forteller Rune Nilsen daglig leder i OBAS Vest.

Han legger til at OBAS på det sterkeste anbefaler andre å ta i bruk Lean som en del av tenkningen. Dette er avgjørende for å få effektive og gode prosjekter og dermed også spare ressurser.

- OBAS gjennomfører alle sine prosjekt etter Lean prinsippet og opplever at det uansett type prosjekt gir et bedre resultat. Kontinuerlig forbedring satt i system må jo bli bra, legger Nilsen til.

13. november kan du i Bergen høre mer fra Rune Nilsen når han deler sine erfaringer på VVS-Foreningen sin konferanse ” Erfaringer med Lean i byggebransjen”

Konferansen er et samarbeid mellom en rekke aktører RIF, NRL, Nelfo, Tekna, EBA og Grønn Byggallianse.

Foruten Nilsen fra OBAS, vil det rette fokus på hva Lean er og på case ombygging av Haugesund fengsel, som var estimert til 90 dager, men gjennomført på 11 dager. Statsbygg vil dele sine erfaringer med hvordan de jobber med Lean i prosjektering, og etter hvert i byggefase på Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Rambøll Norge AS vil belyse hva kontinuerlig forbedring innebærer for de, og sender sin administrerende direktør til Bergen for å snakke om dette viktige temaet.

For mer info: http://www.vvs-foreningen.no/aktiviteter/type39/