Slik er det nye Birger N. Haug-senteret på Rudsletta planlagt. Bygget blir på mer enn 17.000 kvadratmeter. Ill. Arkitektene Astrup og Hellern

Ø.M. Fjeld-selskapet Asker Entreprenør bygger bilsenter for Birger N. Haug

Birger N. Haug skal oppføre et nytt bilsenter på Rudsletta i Bærum. Totalentreprisen er satt bort til Ø.M. Fjeld-selskapet Asker Entreprenør.

Anlegget på over 17.000 kvadratmeter skal både romme et nytt verksted og gi plass til en betydelig bruktbilvirksomhet, samt egne merker, som er Nissan, Hyundai, Subaru og MG.

Det nye bilanlegget på Rudsletta i Bærum står ferdig våren 2022, og dermed kan Birger N. Haug samlokalisere dagens virksomheter på Vøyenenga, Nesbru og Rud.

Før grunnarbeidene kan starte er det fjernet tre eksisterende bygg fra tomta, og det er meningen at utgravingen og betongarbeidene skal startes opp medio november.

– Vi ser frem til å få et helt topp moderne og skreddersydd anlegg. Dette kommer til å bli fantastisk, ikke minst for kundene våre og alle ansatte, sier Carl-Einar Haug i Rudsletta 24 Eiendom AS i en pressemelding. Rudsletta 24 Eiendom er utbyggerselskapet som eies 50-50 av Birger N. Haug Eiendom og Næringseiendom Holding AS.

Nylig signerte selskapet en byggekontrakt med Asker Entreprenør, som er en del av Ø.M. Fjeld-konsernet. Anlegget på Rudsletta blir det tredje store bilanlegget Asker Entreprenør ferdigstiller for Birger N. Haug i løpet av få år. For fem år siden sto entreprenøren for oppføringen av anlegget på Røyken, og i fjor bygget selskapet også det nye anlegget på Gardermoen.

– Vi takker for tilliten, og setter naturlig nok stor pris på å bli foretrukket til stadig nye oppdrag for den samme kunden. Det gode forholdet er utviklet over tid, og tilliten kan i stor grad tilskrives vårt byggeplassteam med prosjektleder Øyvind Gran i spissen. De har bred erfaring med denne typen næringsbygg , og viser gang på gang at de er i stand til å overlevere bilsentre som svarer til forventningene , sier administrerende direktør Kjell Bjarte Kvinge i entreprenørkonsernet Ø.M. Fjeld, i meldingen.

Byggekontrakten ble nylig signert av administrerende direktør Kjell Bjarte Kvinge (til høyre) i entreprenørkonsernet Ø.M. Fjeld og styremedlem Petter N. Haug i Rudsletta 24 Eiendom AS. Foto: Ø.M. Fjeld