Bilde av de tre kursholderne fra Nomiko. Fra venstre mot høyre. Eirik Wormstrand, Guro Kristine Milli og Sverre Valde. Foto: Mirja Emilia Ottesen.

Nyutviklet kurs om brannsikring på avfallsmottak lanseres

Det har vært en rekke branner på norske avfallsmottak de senere årene. Etter flere henvendelser setter Nomiko nå opp det nyutviklede kurset «Brannsikring på avfallsmottak».

- Under revisjoner, kurs, rådgiving og annen dialog med avfallsselskaper i hele landet, har vi avdekket at behovet for økt kunnskap om brannsikring på avfallsmottak er stort. Flere aktører har henvendt seg til Nomiko og etterlyst et kurs om forebygging av brann. Endelig er kurset her, sier Sverre Valde, daglig leder i Nomiko i en pressemelding.

Det første kurset avholdes i Oslo 3. mars 2020.

Formålet med kurset er at deltakerne skal få økt kompetanse om hvordan brannrisiko kan reduseres på deres avfallsmottak/-anlegg.

Kurset er ment for ansatte på både små og store avfallsmottak/-anlegg. Deltakerne vil blant annet få kunnskap om selvantenning og litiumbatterier.

- Dette er de hyppigste brannårsakene i avfallsanlegg, og noe alle som jobber i bransjen bør ha kompetanse om. På kurset skal deltakerne også trene på å lage gode brannrisikovurderinger og komme frem til tiltak tilpasset deltakernes anlegg. Her blir det lagt til rette for nyttig erfaringsutveksling mellom kursdeltakerne, fortsetter Valde.

De erfarne kursholderne har jobbet i avfallsbransjen i en årrekke og har revidert avfallsmottak over hele landet. Tidligere i år ble de tildelt MEF-oppdraget med å foreta den nordiske utredningen «Branner i avfallsbransjen – årsaker og tiltak» som har fått stor oppmerksomhet. I den forbindelse innhentet de erfaringer og råd fra flere titalls avfallsselskaper, forsikringsselskaper og brannvesen fra hele landet. – Disse erfaringene er noe av det vi vil videreformidle på kurset, avslutter Sverre Valde.