Nyutdannet sivilingeniør/ingeniør vann og avløp

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 4 400 medarbeidere som er stasjonert på 113 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.

FirmaNorconsult
FylkeViken
StedLillestrøm eller Sandvika
Søknadsfrist30.11.2020

Ser du muligheter der andre ser problemer?

På landsbasis har Norconsult landets største rådgivende fagmiljø innen vann- og avløpsteknikk, med over 250 medarbeidere. På Vann- og avløpsdivisjonen i Sandvika er vi rundt 90 medarbeidere. Hos oss møter du engasjerte kolleger i alle aldere som trives på jobben. Vi utgjør et sterkt fagmiljø med bred kompetanse og stort nettverk i bygg- og anleggsbransjen.

Vår arbeidsdag er preget av stor variasjon. Vi løser oppgaver for et bredt spekter av kunder. For oss er det viktig å se helheten i kundens behov og at vår kunnskap bidrar til et mer verdifullt samfunn. Vi arbeider i tverrfaglige team for å finne gode løsninger på alt fra prosessanlegg til ledningsanlegg og overvannsløsninger.

Vi ønsker å utvide vår virksomhet for å møte etterspørselen etter rådgivningstjenester i bransjen. Vi ser stor verdi i å ansette nyutdannede medarbeidere for å dra nytte av oppdatert fagkunnskap og kjennskap til nye verktøy. Har du lyst til å bidra til videreutvikling av vårt fagmiljø?

Dine arbeidsoppgaver vil være:

 • Prosjektering av vann-, spillvann- og overvannsanlegg i alle prosjektfaser
 • Tverrfaglig samarbeid for optimalisering av løsninger
 • Bruk av visualiseringsverktøy og innsynsmodeller

For oss er det viktig at du:

 • Er fremoverlent, initiativrik og løsningsorientert
 • Bidrar til et godt sosialt og faglig miljø
 • Er engasjert og nysgjerrig
 • Har en relevant master-/bachelorgrad
 • Har gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

Hos oss får du:

 • Tett oppfølging og støtte
 • Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter
 • Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger
 • Bli en del av en sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi
 • Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift
 • Eget fora for yngre medarbeidere med direkte tilgang til konsernets toppledelse (Yngres Råd)
 • Fleksibel arbeidstid og sommertid
 • Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat
 • Konkurransedyktige lønns- og ansettelsesbetingelser
 • Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m.

Innsendelse av søknad:

Vi gjør oppmerksom på at det kun er elektroniske søknader som blir behandlet.

Send søknad

Kontaktperson

Ina Bekkum

Avdelingsleder Hovedkontor

Tlf. +47 934 20 955 Send e-post

Vis flere stillinger: