Nyutdannet controller, Oslo

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag 32 milliarder kroner, og halvparten av de 8 000 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

«Veidekke – lokalt nærvær, skandinavisk styrke»

Stillingen inngår i Veidekke Entreprenør AS. Veidekke Entreprenør AS driver landsdekkende bygg- og anleggsvirksomhet. Selskapet bygger i hovedsak boliger, yrkesbygg, skoler og andre offentlige bygg, og innen anleggsvirksomheten leveres prosjekter innen vei, bane, kraft, industrianlegg og flyplasser. Veidekke Entreprenør AS har ca. 4 000 ansatte og omsetter for 15 mrd. (2017).

FirmaVeidekke Entreprenør
FylkeOslo
Søknadsfrist06.05.2018

Stab Økonomi i Veidekke Entreprenør har det faglige ansvaret for økonomistyring, controlling og regnskap/lønn i entreprenørvirksomheten. I tillegg har hver av Veidekke Entreprenørs fire regioner egne økonomifunksjoner som faglig rapporterer til stab Økonomi. Økonomifunksjonen i Veidekke Entreprenør står foran betydelig utvikling de kommende år. Den vi ansetter forventes å være viktige bidragsytere i dette arbeidet.

Vi søker 1 nyutdannet controller til divisjonsstaben i Veidekke Entreprenør.

Arbeidsoppgaver

 • Utarbeidelse og rapportering månedlige økonomirapporter, kvartalsrapporter, prognoser og budsjett
 • Utarbeidelse av ulike analyser, både faste analyser og ad hoc-analyser
 • Presentasjoner i forbindelse med ovennevnte
 • Bidra til utvikling av økonomistyringsverktøy, spesielt utvikling og implementering av BI-løsning for Veidekke Entreprenør
 • Delta i utviklingsarbeid på økonomiområdet for øvrig
 • Jobbe tett sammen med Økonomidirektør og Økonomisjef Veidekke Entreprenør, samt økonomisjefer og controllere i regionene

Kvalifikasjoner

 • Nyutdannet Siviløkonom, fortrinnsvis med fordypning i økonomistyring, eller Sivilingeniør fra studieprogram Industriell Økonomi og Teknologiledelse
 • Gode akademiske resultater
 • Høy kompetanse på Excel og Powerpoint
 • Kunnskap om og interesse for IT-verktøy som BI-løsninger, datavarehus, økonomisystemer, prosjektoppfølgingsverktøy mm
 • Analytisk, god til å sammenstille informasjon for rapporterings- og presentasjonsformål

Stillingen rapporterer til Økonomisjef Veidekke Entreprenør.

Personlige egenskaper

 • Analytisk, selvstendig, nøyaktig og strukturert
 • God til å samarbeide og kommunisere med alle deler av organisasjonen, både skriftlig og muntlig
 • Stå-på-vilje og gjennomføringsevne, men tålmodig og tenker langsiktig
 • Evne til å jobbe under tidspress og levere som avtalt
 • Interesse for utvikling og anvendelse av IT-verktøy som forbedrer arbeidsprosesser.
 • Liker å jobbe med en kombinasjon av periodisk rapportering, analyser og utviklingsoppgaver
 • Interesse for entreprenørvirksomhet

Vi tilbyr

 • Varierte utfordringer i en stor organisasjon med et faglig sterkt økonomimiljø
 • Utviklingsmuligheter over tid internt i Veidekke Entreprenør og konsernet
 • Arbeide tett sammen med regions-/distriktsledelse og våre prosjekter/prosjektledelse
 • God innsikt i hele entreprenørvirksomheten
 • Markedsmessig lønn o. a. vilkår, herunder deltagelse i konsernets aksjeprogram

Noe reising (Norge) må påregnes.

Spørsmål om stillingen

Magne Sannerød

Telefon 453 98 228

Vis flere stillinger: