Nyutdannede sivilingeniører/ingeniører Vann og Avløp

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er ettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 4 400 medarbeidere som er stasjonert på 113 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.

FirmaNorconsult
FylkeViken
StedAskim, Grålum, Ski
Søknadsfrist15.11.2020

Vi ønsker å utvide vår virksomhet for å møte etterspørselen etter rådgivningstjenester i bransjen. Vi ser stor verdi i å ansette nyutdannede medarbeidere for å dra nytte av oppdatert fagkunnskapog kjennskap til nye verktøy. Har du lyst til å bidra til videreutvikling av vårt fagmiljø?

På landsbasis har Norconsult landets største rådgivende fagmiljø innen vann- og avløpsteknikk, med over 250 medarbeidere. Hos oss møter du engasjerte kolleger i alle aldre som trives på jobben.

Vi utgjør et sterkt fagmiljø med bred kompetanse og stort nettverk i bygg- og anleggsbransjen.

Norconsult sine kontorer i Askim, Sarpsborg og Ski har til sammen 35 medarbeidere som dekker fagområdene bygg og eiendom, vei, plan og VA.
VA-gruppen består i dag av 8 medarbeidere som jobber fulltid med vann- og avløpsteknikk. Vi arbeider tett opp imot de andre gruppene på kontoret og i selskapet ellers.

Vår arbeidsdag er preget av stor variasjon. Vi løser oppgaver for et bredt spekter av kunder. For oss er det viktig å se helheten i kundens behov og at vår kunnskap bidrar til et mer verdifullt samfunn.

Vi arbeider i tverrfaglige team for å finne gode løsninger på alt fra prosessanlegg til ledningsanlegg og overvannsløsninger.

Dine arbeidsoppgaver vil være:

 • Prosjektering av vann-, spillvann- og overvannsanlegg i alle prosjektfaser
 • Tverrfaglig samarbeid for optimalisering av løsninger
 • Bruk av visualiseringsverktøy og innsynsmodeller

For oss er det viktig at du:

 • Er fremoverlent, initiativrik og løsningsorientert
 • Bidrar til et godt sosialt og faglig miljø
 • Er engasjert og nysgjerrig
 • Har en relevant master/-bachelorgrad
 • Har gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig

Hos oss får du:

 • Tett oppfølging og støtte
 • Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag
 • Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger
 • Bli en del av en sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi
 • Eget fora for yngre medarbeidere med direkte tilgang til konsernets toppledelse (Yngres råd)
 • Fleksibel arbeidstid
 • Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat
 • Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift
 • Konkurransedyktige lønns- og ansettelsesbetingelser
 • Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag mm.

Innsendelse av søknad:

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider. Vi gjør oppmerksom på at det kun er de elektroniske søknadene som blir behandlet.

Send søknad

Kontaktperson

Asle Gudim

Direktør Region Sør-Øst | Kontorleder

Tlf. +47 45 40 44 95 Send e-post

Vis flere stillinger: