Nytt vegsalt kan gi betongskader

Et nytt vegsalt med magnesium prøves ut flere steder i landet. Parkeringshus, bruer og private garasjer kan få alvorlige skader, advarer eksperter i følge Nationen.

Men Statens vegvesen er så fornøyd med det nye vegsaltet at de vil bruke det flere steder. I første omgang skal hele riksvegnettet og deler av det kommunale vegnettet i Oslo strøs med magnesiumsaltet. Fra før blir noen veier i Gjøvik-traktene saltet med det samme. - Magnesium gjør saltet fuktig, slik at det klistrer seg til vegbanen. Vi har redusert saltforbruket med opptil 25 prosent i forsøksområdene, sier overingeniør Roar Støtterud i Vegdirektoratet. Nationen skrev tidligere denne uka at tusen innsjøer kan være forurenset av vegsalt. I et forsøk på å redusere saltmengden, vil altså Vegvesenet nå prøve ut den nye saltblandingen, men møter motbør. Professor Odd E. Gjørv ved NTNU frykter at resultatet kan bli alvorlige skader på betongkonstruksjoner. - Vegsalt kan danne svært konsentrerte væsker hvis det blir liggende i veien. Magnesium gjør væsken enda farligere. Dette kan svekke viktige betongkonstruksjoner, sier Gjørv. Han er bekymret for bruer, tunneler, parkeringshus og garasjer. Salt med magnesium er nemlig en av betongens verste fiender.