Nytt tiltak i kampen mot svart arbeid

BNL lanserer 13. juni et nytt tiltak i kampen mot svart arbeid - StartBANK. StartBANK er en kvalifikasjonsordning som skal gjøre det vanskeligere for useriøse bedrifter å slippe til på markedet - og som skal gi seriøse bedrifter et konkurransefortrinn.

Kommunal- og regionalminister Erna Solberg står for den offisielle åpningen. Byggeindustrien har en lengre artikkel rundt temaet i neste nummer av Byggeindustrien.