Nytt sykehus i 2018

Et enstemmig styre i Helse Midt-Norge har vedtatt å gå for et fellessykehus for Nordmøre og Romsdal. Nå jobbes det slik at det kan bli byggestart i 2018. Fortsatt er det ikke bestemt hvor det nye sykehuset skal bygges, men det vil bli bygget enten på Hjelset ved Molde eller på Frei ved Kristiansund.

Noen har ment at det beste var å bygge det midt mellom byene - i Gjemnes kommune. Med den meget sterke utviklingen man nå har i oljevirksomheten synes den største ekspansjonen i næringslivet å bli på Nordmøre i de neste ti-årene. Det styrker i sjansene for at det nye sykehuset bygges bynært til Kristiansund.

Dette må også sees i sammenheng med at deler av Romsdal egentlig sokner til det største sykehuset i Møre og Romsdal som ligger på Åse ved Ålesund. Håpet er at alle nå forsoner seg med det vedtaket som er gjort – og at alt gjøres for å få sykehuset realisert. Det har vært en bitter kamp mellom Kristiansund og Molde i mange år. Nå håper vi at sårene vil gro. Avstandene mellom de to byene er kort – og det blir mer og mer tydelig at det blir et felles arbeidsmarked i denne del av landet.

Nå er det ikke tid for flere omkamper. Nå må man samle seg for at det skal bli et best mulig sykehustilbud også for den del av befolkningen som bor nord for Romsdalsfjorden. Et nytt godt sykehus i den nordlige del av fylket vil føre til at pasientlekkasjen til bl a Trondheim (som koster Møre og Romsdal fylke mye penger), blir redusert.