Nytt styre i MajaTeknobygg

MajaTeknobygg AS har valgt nytt styre. Per Terje Vold blir ny styreleder for det midtnorske selskapet, mens Marit Arnstad og Bjørn Andersen er valgt til styremedlemmer.

I tillegg er dagens eiere Jan Erik Steen, Ola Sirnes og Morten Christensen medlemmer.

- Det nye styret bidrar til at MajaTeknobygg styrker sin posisjon ytterligere, som et effektivt og fremtidsrettet eiendoms- og entreprenørkonsern innenfor bygg- og anleggssektoren, heter det i en melding fra konsernet.

MajaTeknobygg ble etablert som konsernspiss da konsernene Teknobygg, Maja Eiendom, Grandegruppen (50%) og Kjeldstad (49%) ble slått sammen.

- Med det nye styret på plass, forsterker vi vår posisjon. MajaTeknobygg har ambisjoner om å være en ledende innovativ aktør, som lager gode løsninger for fremtiden. Eierne er godt fornøyd med at sentrale personer innen norsk og trøndersk næringsliv har sagt ja til å være med på å styrke selskapet ytterligere, sier konsernsjef Svein O. Berg.

Det nye styret i MajaTeknobygg:

Per Terje Vold, styreleder
PTV er utdannet cand.mag/realfag ved Universitetet i Oslo og er siviløkonom fra NHH, Bergen. Vold har bred erfaring fra offentlig administrasjon og fra norsk næringsliv. Vold har 9 års erfaring fra Olje-og Energidepartementet og 3 år fra OECD/IEA, konsernsjef i UNI Storebrand AS, dir.i Statoil Metanol, adm.dir. i Prosessindustriens Landsforening og adm.dir i Oljeindustriens Landsforening. Vold driver i dag sitt eget rådgivingsfirma, Per Terje Vold Consulting AS og har samarbeidsavtale med FIRST HOUSE a.s. Vold har hatt en rekke styreverv og er i dag rådsmedlem og medlem i kontrollkomiteen i Det norske Veritas og har 4 styreverv.

Marit Arnstad, styremedlem
Marit Arnstad er utdannet Cand. Jur. ved Universitetet i Oslo i 1991. Hun har erfaring fra stillinger som blant annet Stortingsrepresentant, parlamentarisk leder for Senterpartiets stortingsgruppe og statsråd i Olje- og Energidepartementet. Arnstad arbeider som advokat ved advokatfirmaet Arntzen de Besche i Trondheim. Hun har en rekke styreverv og er blant annet styreleder ved NTNU, i Statsskog SF og nestleder i styret i Statoil ASA.

Bjørn Andersen, styremedlem
Bjørn Andersen er sivilingeniør og Dr. ing. fra Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk, NTH. Andersen er i dag professor ved Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk, NTNU. Andersen er også forskningsleder ved SINTEF Teknologi og Samfunn, Teknologiledelse, Produktivitet og Prosjektledelse. Andersen besitter betydelig prosjekterfaring, undervisningserfaring og har utgitt nær 200 publikasjoner.

I tillegg er dagens eiere; Jan Erik Steen, Ola Sirnes og Morten Christensen styremedlemmer i det nye styret.