Nytt omsetningsforbud mot oljeovn

Lidl får ikke lenger lov å selge en type oljefylt varmeovn. DSB har siden november nedlagt forbud mot salg av 18 typer oljeovner. Nå maner de folk til å kjøpe ovner kun hos el-forretninger.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har nedlagt omsetningsforbud mot Lidls ovner av typen NOC 943 TLG 2000 watt fra og med mandag 15. januar. Lidl Norge har ikke klart å dokumentere tilstrekkelig kvalitetskontroll av tettheten i oljebeholderne, opplyser DSB i en pressemelding. Innen samme frist må ovnen også trekkes tilbake fra eventuelle detaljister som har kjøpt denne type ovn. Kjøp sikkert Avdelingsleder Geir Ottersen i DSB er oppgitt over hvilke sjanser folk tar når de kjøper slike ovner. Vi vet at varmeutstyr er noe av det mest kritiske som finnes i en bolig. Da er det nesten utrolig hvor folk kjøper disse ovnene, sier Ottersen til NTB. Han understreker hvor viktig det er å kjøpe alt elektrisk utstyr hos spesialiserte elektriske forretninger, og ikke hos multiimportører. En ovn bør ikke kjøpes der man finner såpe og planter, sier han. Ikke testet Alle oljefylte varmeovner som selges i Norge, er ifølge DSB serieprodusert i utlandet i første rekke i Asia. DSB har ikke testet ovnene, men ba i sommer norske importører dokumentere at ovnene er produsert i samsvar med gjeldende krav til sikkerhet. Det har flere av importørene ikke maktet, og 17 ovnstyper ble derfor trukket fra markedet i november. Nå er altså ytterligere en ovn trukket. Totalt er det solgt om lag 1 million flyttbare oljefylte ovner i Norge de siste ti årene, og 300.000 av dem de siste tre årene. Så mange som en tredel kan være av typene som er blitt forbudt. Følg rådene Ovner som allerede er i bruk, vil ikke bli tilbakekalt fra forbrukerne. Ut fra våre generelle råd for riktig bruk av flyttbare oljefylte ovner, blant annet om at ovnene bør tas ut av bruk etter fem år, anser vi risikoen som liten og vil derfor ikke kreve tilbakekalling, sier avdelingsleder Geir Ottersen. I november var det hittil registrert om lag 75 hendelser med flyttbare oljeovner. De fleste gjelder oljelekkasjer, men også noen branntilløp eller feil i koblingsboksen. I et tilfelle sprutet det ut olje fra en ovn 4 meter ut i rommet. En annen ovn smeltet, slik at hele huset ble fylt av røyk og sot. Importørene som er rammet av omsetningsforbudet er, foruten Lidl Norge, Smart Club Norge, Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS, Master Norge og Europris.