Nytt omsetningsforbud mot oljeovn

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har nedlagt omsetningsforbud mot ytterligere èn flyttbar oljefylt elektrisk varmeovn. Lidl Norge har ikke klart å dokumentere tilstrekkelig kvalitetskontroll av tettheten i oljebeholderne.

Lidl Norge må derfor innen 15. januar stanse omsetningen av oljeovn NOC 943 TLG 2000 watt. Innen samme frist må ovnen også trekkes tilbake fra eventuelle detaljister som har kjøpt denne type ovn. DSB har dermed vedtatt omsetningsforbud mot totalt 18 flyttebare oljefylte ovner.