Nytt oljefunn i Barentshavet

Knappe to uker etter siste funn er det igjen funnet olje- og gassforekomster i Barentshavet

Det er Lundin Norway som har gjort funnene i to brønner som er boret rundt 32 kilometer nordvest for funnbrønnen 7220/11-1 (Alta) og om lag 37 kilometer sørvest for funnbrønnen 7220/8-1 i Johan Castberg-feltet.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 5,5 og 16 millioner fat oljeekvivalenter. Videre avgrensing og produksjonstest av funnet vil bli vurdert, melder Oljedirektoratet.

Funnet er betraktelig mindre enn Lundins oljefunn for rundt to uker siden i Filicudi-prospektet, der anslaget ligger på mellom 35 og 100 millioner fat oljeekvivalenter.