MH2. Foto: Ørjan Marakatt Bertelsen

Nytt medisin- og helsefagbygg ved UiT offisielt åpnet

Tirsdag 14. august var det offisiell åpning av MH2-bygget, og studenter og ansatte ved Det helsevitenskapelige fakultet i Tromsø har dermed fått nye lokaler.

Peab Bjørn Bygg har oppført bygget i en generalentreprise. Oppdraget omfattet et nybygg på cirka 20.000 kvadratmeter, og ombygging av eksisterende lokaler i MH-bygget (MH1). Medisin- og helsefag er samlokalisert med Universitetssykehuset i Nord-Norge og har innendørs forbindelse med sykehuset på fem plan. Nybygget er tilpasset eksisterende bygg og korresponderer med dette slik at MH-bygget oppleves som en enhet.

− Dette bygget er et viktig bidrag for utdanning av helsefagpersonell, og var derfor et riktig prosjekt for oss som Nordens samfunnsbygger. Vi takker for oppdraget og gratulerer UiT, Norges Arktiske Universitet med nybygget, sier Gro Skaar Knutsen, administrerende direktør i Peab Bjørn Bygg i en pressemelding.

Nybygget skal romme 950 studenter og 200 ansatte. Det inneholder blant annet nye laboratorier og fasiliteter for forskning, nye lesesalsplasser og grupperom for studentene, ny kantine, en egen studenthage, store auditorier og et nytt servicetorg. Hele bygget er innrammet i en flott, kunstnerisk utsmykning. Det er også lagt vekt på flotte utearealer.

Oppdragsgiver er Statsbygg, og arkitekt er Ratio arkitekter. Byggestart var i januar 2016, og bygget ble overlevert til seks måneders prøvedrift i april 2018.