Miljødirektør Birigitte Molstad i i OBOS (t.v.) tar miljiøgrep, her sammen med styreleder Christina Scharffenberg i Treskeveien borettslag. Foto: Arash Nejad

Nytt kartleggingsverktøy skal hjelpe 4.500 borettslag til å ta bedre miljøvalg

OBOS lanserer et nytt kartleggingsverktøy. Målet er å hjelpe 4.500 borettslag og sameier til å bli mer bærekraftige.

En ny digital bærekraftsmodul blir nå tilgjengelig for alle de 4.500 borettslagene og sameiene som OBOS forvalter. Verktøyet skal ifølge OBOS gjøre det enklere for borettslagene å ta et klima- og miljøløft.

Styrene får kartlagt dagens situasjon og hva de kan gjøre framover innen områder som energibruk, avfallshåndtering, sosiale møteplasser, transport, sikkerhet, innkjøp og biologisk mangfold.

– Vi ønsker å bidra til å gjøre det enklere å ta gode bærekraftgrep i den eksisterende boligmassen. Det er mye snakk om at nye boliger skal være bærekraftige, men noe av det viktigste vi kan gjøre er å ta gode grep for boliger som allerede eksisterer. Rehabilitering er miljøvern i praksis, sier Birgitte Molstad, miljødirektør i OBOS i en pressemelding.

Treskeveien borettslag har vært pilot for prosjektet. Ifølge styreleder Christina Scharffenberg ble de inspirert til å igangsette lavterskel tiltak, som byttedager for å oppfordre til gjenbruk og etablering av eng på deler av tomten for å øke biomangfoldet.

– Dette er tiltak som er enkle å gjennomføre og som er positive for naboskapet. Mer omfattende tiltak som bytte av vinduer og balkongdører, som vil spare mye energi, er en stor kostnad som må godkjennes av beboerne på generalforsamling, sier Christina Scharffenberg.

Ifølge OBOS gjør den høye prislappen på de store tiltakene at mange nødvendige miljøprosjekter stopper opp.

– Vi jobber med å få myndighetene til å innse viktigheten av å bidra til klimadugnaden der folk bor. Det trengs større politisk vilje til å bidra økonomisk, for eksempel gjennom bedre incentivordninger, spisset Enova-støtte eller andre skatte- og avgiftstiltak, mener Molstad.