Nytt gass- og oljefunn i Nordsjøen

StatoilHydro har gjort et nytt funn av gass og olje i Nordsjøen, om lag 35 kilometer øst for Gudrun-feltet og 30 kilometer sør for Grane-feltet.

Rettighetshavere er StatoilHydro (40 prosent), Petoro (30), Det norske (20) og Talisman Energy Norway (10).

Høsten 2007 ble det funnet gass og olje om lag 6,5 kilometer lenger nord, og det nye funnet er sannsynligvis en del av samme det hydrokarbonsystemet, ifølge en pressemelding fra selskapet.

De to gassfunnene er foreløpig anslått til mellom tre og ti milliarder standard kubikkmeter utvinnbar gass til sammen.

- Nærmere studier av innsamlet brønndata er nødvendig for å evaluere ressursene og avgjøre videre aktivitet rundt funnet, heter det i meldingen.