Tromsøbrua er oppgradert for 25 millioner kroner. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Nytt gangfelt for 25 millioner på Tromsøbrua

For en sum på rundt 25 millioner kroner har 2.166 meter nytt gangfelt langs Tromsøbrua blitt ferdig oppgradert.

Det skriver Nordlys i en artikkel på sine nettsider.

I mars i år startet Troms fylkeskommune arbeidet med å bytte ut 2.166 meter asfalt langs Tromsøbrua på fylkesvei 862. Utskiftningen startet, ifølge artikkelen, etter at det ble oppdaget at grunnlaget var ujevnt og det var rustdannelse på brua.

Arbeidet har kostet 25 millioner kroner og det er Troms fylkeskommune som står for regningen.

Utredningen er prosjektert og gjennomført av Statens veivesen. I tillegg til nye fortau, er det også gjort videre rehabiliteringsarbeid, blant annet korrosjonsbeskytting av påkjørselsvernet på brua.