Nytt fengsel i Halden

Regjeringen gir klarsignal for bygging av et nytt fengsel i Halden. Det nye fengselet vil koste vel 1 milliard kroner og skal gi plass til 251 innsatte i løpet av 2009.

Startbevilgningen på 20 millioner kroner i budsjettet for 2006 skal gå til detaljprosjektering og anbudsinnhenting, mens byggestart blir i 2007. Målet er å kutte soningskøen på Østlandet uten å måtte løslate fanger før tiden, ifølge justisminister Knut Storberget (Ap). Statsbygg har prosjektert Halden fengsel og skal også være byggherre. Halden fengsel skal fremstå som et moderne fengsel der straffegjennomføringen skal tilpasses individuelt og være preget av målrettet samhandling mellom tilsatte og domfelte/innsatte, heter det i en pressemelding fra Justisdepartementet. Det er lagt opp til at fengselet skal kunne utvides med ytterligere 250 fengselsplasser.