Beregningsprogrammet "TEK-sjekk Energi" kan brukes til å få fram dataene som trengs for å få energimerke fra NVE. Man kan også sjekke om en bygning tilfredsstiller kriteriene for passivhus- eller lavenergistandard. Illustrasjonsfoto: SINTEF Byggforsk

Nytt energiberegningsprogram fra SINTEF Byggforsk

SINTEF Byggforsk lanserer nå en ny versjon av energiberegningsprogrammet TEK-sjekk Energi sammen med klimadata for ni nye steder.

Energiberegningsprogrammet "TEK-sjekk Energi" er nå oppdatert etter siste versjon av NS 3031 og du kan automatisk sjekke hvilket energimerke bygningen får.

- Både programmet og bruksanvisningen har gjennomgått en rekke forbedringer, heter det i en melding fra SINTEF Byggforsk.

TEK-sjekk Energi
TEK-sjekk Energi kan brukes til å kontrollberegne energibehov og inneklima i både nye og eksisterende boliger etter TEK10, og samtidig kontrollere bygningen mot kriteriene i NVEs energimerkeordning.

Energiberegningsprogrammet er oppdatert i henhold til NS 3031:2014. Endringene omfatter oppdaterte systemvirkningsgrader, beregning av behovsstyrt ventilasjon, og avtrekksvarmepumper inkludert kompaktaggregater.

Programmet har nå mulighet for å ta hensyn til følgende data: jordart, spesifikk vifteeffekt (SFP) utenfor driftstid, og det er lagt til et nytt inndatafelt for matrikkeladresse som relateres til Energimerkeordningens nye portefølje-løsning.

BIM-kompatibelt
- Brukergrensesnittet er også forbedret med mer robust import av bygningsgeometri fra BIM-filer, og mer brukervennlig input av geometri for utspring og vindussmyg. Programmet er utvidet med nye dynamiske modeller for beregning av energiforsyning med solvarmesystemer, solceller, luft/luft-varmepumper og luft/vann-varmepumper for gjeldende lokalklima, heter det i meldingen.

SINTEF Byggforsk utgir også en revidert bruksanvisning til hjelp ved beregning med programmet.

Klimadata for flere steder
Tidligere har TEK-sjekk Energi hatt med klimadata kun for Oslo. SINTEF Byggforsk har nå utarbeidet nye klimadatafiler med timesverdier for ni steder i landet: Oslo, Rygge, Kise i Hedmark, Kjevik, Sola, Flesland, Værnes, Bodø og Tromsø. Stedene er valgt ut fra folketall og tilgang på observasjoner for solstråling.

Klimadataene benyttes i TEK-sjekk Energi til blant annet energiberegninger i henhold til NS 3031. Filformatet er EPW (EnergyPlus Weather). Klimadataene inneholder timesverdier for både lufttemperatur, luftfuktighet, trykk, solstråling, og illuminans. Sistnevnte er nyttig for dagslysberegninger.

Filene inkluderer også en del metadata, som dimensjonerende utetemperaturer og "dimensjonerende uker", og de er utarbeidet etter ISO 15927-4.