Nordek med XL-BYGG har deltatt i utviklingsprosjektet. (Arkivfoto)

Nytt digitalt verktøy for fraktberegninger i byggenæringen

Beregning av frakt er både tidkrevende og komplekst. Byggtjeneste lanserer på Bygg Reis Deg 2015 en ny digital metode for å beregne fraktkostnader på byggevareprodukter.

 Den vil både effektivisere og bedre salget. Meld deg på NOBB konferansen 15. oktober eller besøk oss på vår stand D 0718 for å få vite mer.

Byggevarehandelen håndterer tusenvis av produkter fra mange ulike leverandører både nasjonalt og internasjonalt. 

- Beregning av frakt- og transportkostnader i hvert enkelt tilfelle er en tidkrevende rutine, både innen industri og handel, forteller avdelingsleder i Norsk Byggtjeneste, Ole Gunnar Honningsøy.

Nytt konsept
Norsk Byggtjeneste står bak prosjektet som lanserer en ny måte for å beregne fraktprisen.
- Leverandørene i prosjektet har blitt plukket ut fordi de har komplekse leverandøravtaler. Deres logistikkstruktur gjør at det blir komplisert. Isolasjon produseres for eksempel som et teppe, det rulles og presses sammen. Det er et produkt med store enheter og liten vekt, noe som gjør det vanskelig å beregne fraktprisen. Leverandørene av produktene har sine egne metoder og prinsipper for hvordan logistikk-kostnadene skal beregnes. I byggevarehandelen vil dette oppleves som både kompetansekrevende og arbeidskrevende fordi omfanget av antall leverandører er stort og kompleksiteten med den enkelte leverandøravtale kan være stor. Utviklingsprosjektet er blitt gjennomført i tett samarbeid med kunder for å sikre at løsningen blir brukervennlig og gir korrekt resultat i beregningene, utdyper Honningsøy.

Merverdi
Den nye fraktkalkulatoren skal øke servicegraden ovenfor kunden, fordi den når fram til selger gjennom et datasystem.
- En leverandør kan kanskje tilby flere leveransemetoder enn det man har i dag, for eksempel hastelevering. Selgeren kan tilby dette til kunden og det forbedrer salgsprosessen. Det vil bidra til en utvikling mellom industri og handel, mener Honningsøy.

- Gitt at leverandørene legger inn riktig informasjon og vedlikeholder den, så er kalkulatoren til å stole på. Prisen må være presis i bestillingsøyeblikket. En slik måte å beregne frakt på vil forbedre innkjøp og salg for avdelingen, tror han.
IKT-direktør i Nordek, Pål Engen Strand, har også tro på at løsningen vil være et fremskritt.
- Nordek har deltatt i utviklingsprosjektet og bidratt med kunnskap fra butikkdrift via vår medlemsbedrift XL-BYGG Gunnar T. Strøm. Vi har tro på at denne løsningen vil bidra positivt til våre kundeprosesser slik at vi kan gi bedre og mer korrekt informasjon til våre kunder i salgsøyeblikket, sier Strand.

Online

I en melding fra Norsk Byggtjeneste pekes det på at det i dag er det krevende å vedlikeholde interne datastrukturer på en slik måte at kundebehovene blir ivaretatt.

– Den nye løsningen fra Norsk Byggtjeneste vil medføre en online, standardisert og presis oppdatering av nødvendige datastrukturer og kostnadselementer som kundene kan benytte seg av lokalt. Dette vil spare tid og bidra til økt kundeservice for leverandørene. Det vil også medføre en forenkling av EDI-prosessene og bidra til økt hastighet på implementeringen, forklarer Honningsøy.
Den nye fraktkalkulatoren lanseres på Bygg Reis Deg-messen i midten av oktober.