Nytt bygg og nytt flybrannfelt ved Norges brannskole

Med nytt bygg og nytt flybrannfelt har Norges brannskole ytterligere styrket seg som nasjonalt kompetansesenter innen brann og redning.

Gjester fra blant annet Stortinget, den politiske ledelse i Justisdepartementet og Avinor var tilstede da nyinvesteringene ble offisielt åpnet torsdag denne uken. Det vanket mange rosende ord om hva som er kommet ut av de investeringer som er gjort ved Norges brannskole. Direktør Jon Lea i DSB fremhevet at direktoratet er stolt over virksomheten i Tjeldsund. - Brannskolen er en betydelig bidragsyter innen arbeidet for et robust og sikkert samfunn, og skal fortsatt ha en sentral rolle. Bredt samarbeid vil være en viktig suksessfaktor for videre utvikling. Den kompetansen og de fasiliteter som brannskolen innehar er svært viktig innen arbeidet for samfunnssikkerhet og beredskap, sa Lea under åpningen i Tjeldsund. Norges brannskole forestår nå utdanning av alt beredskapspersonellet ved Avinors flyplasser. Det er også vist interesse fra andre flyplasseiere til å utdanne personell ved skolen.