<p>Dønn Fugefritt er utviklet i et samarbeid mellom Betong Øst og Mapei.</p>Betongen legges uten ytterligere armering. Den er tilsatt kjemiske komponenter som gjør at betongen ekspanderer og svinnet raskt reduseres. Stålfibre gjør at betongen kan legges enkelt og raskt.Gulvet i bilutstillingshallen til Sulland Gruppen må tåle kraftig bruk. Den fugefrie betongen fra Betong Øst skal være like solid som tradisjonell gulvbetong.Betonggulvet i den nye utstillingshallen til Sulland Gruppen er lagt uten en eneste bevegelsesfuge.

Nytt betongkonsept - kan støpe store industrigulv uten fuger og riss

Raskere og enklere planlegging og produksjon og gulv som ikke sprekker. Ingen krevende skjæreriss, eller fuger som knuses i kantene eller tettes igjen av møkk. Dette skal være noen av fordelene med de nye fugefrie betonggulvene fra Betong Øst.

Produktet som nå for alvor lanserer på markedet har fått navnet Dønn Fugefritt.

I korthet bygger løsningen på betong som er mye mer volumstabil enn normalbetong, såkalt svinnkompensert betong. Et ekspanderende materiale gir en ekspansjon de første døgnene, og en svinnreduserende komponent tar bort svinnet. Den tredje komponenten i systemet er stålfiber, som fordeler og demper spenninger.

Resultatet skal bli et betonggulv som er klart til bruk, uten skjemmende og fordyrende bevegelsesfuger.

Vellykket testing

Produktet er utviklet i et samarbeid mellom Betong Øst og Mapei, og de to selskapene signerte nylig en treårig samarbeidsavtale til en verdi av 60 millioner kroner. Komponentene er utviklet av Mapei, som har et av sine internasjonale forskningssentre i Nord-Odal, etter innspill fra Betong Øst.

Produktsjef Stefan Skjæret i Betong Øst opplyser i en pressemelding at den fugefrie betongen er benyttet i en rekke større prosjekter, og at testingen over en periode på tre år har vist seg å være svært vellykket. Nå kan produktet leveres til kunder på Østlandet.

- Dønn Fugefritt er testet i en rekke prosjekter og testingen har vært vellykket, sier produkssjef Stefan Skjæret i Betong Øst.

Bruksvennlig og estetisk

– Vi er trygge på at produktet fungerer slik det skal. Basert på korrekte tekniske inndata, gjør vi naturligvis alle beregninger for å finne riktige mengder og blandingsforhold. Dermed kan vi tilby byggherren en komplett gulvløsning, uten saging og bevegelsesfuger. De får rett og slett et mer bruksvennlig og estetisk gulv, sier Skjæret.

Enklere å planlegge

Skjæret forklarer at når man støper med normalbetong vil svinn i betongen føre til strekkspenninger. − For å unngå ukontrollerte sprekker, er du nødt til å lage bevegelsesfuger. Dette er en tidkrevende og møysommelig prosess, som i tillegg gir bruksmessige begrensninger og ekstra vedlikehold i ettertid. Med den fugefrie betongen kan for eksempel flisleggeren gå i gang med sin jobb, uten å måtte ta hensyn til eventuelle skjæreriss. Også byggplanleggerne får en enklere oppgave siden de slipper å tenke på plassering av vegger, søyler og lignende, poengterer han.

– Riss er en stor utfordring

Påstanden om at fugefrie betonggulv forenkler byggplanleggingen, bekreftes av ingeniør Tore Slåtten i RIB-selskapet Bracon på Hamar. Han har hatt tilgang til fugefri betong ved tre prosjekter, deriblant den nye bilutstillingshallen til Sulland Gruppen på Hamar.

– Rissanvisninger og fuger er en stor utfordring for oss som planlegger bygg. Vi må hele tiden ta hensyn til dem, enten det handler om fallretning eller plassering av vegger og søyler. Det er ingen tvil om at fugefrie gulv gjør jobben vår enklere. Som en tommelfingerregel deler vi gulvet opp i felter på 60 kvadratmeter, og har vi et gulv på 3000 kvadratmeter, må det altså planlegges og skjæres ut 50 felter. Alle skjønner at dette medfører mye ekstrajobb og store kostnader, sier Slåtten

Fornøyd flislegger

Mestermur hadde ansvaret for flisleggingen av den nye utstillingshallen til Sulland, og i ettertid ser han flere opplagte fordeler med fugefrie industrigulv.

- For oss flisleggere er denne typen gulv rett og slett geniale. Vi unngår å bruke dyrebar tid på lage rissanvisere og fuger i underlaget. Bare det å slippe alt støvet og vannsølet, er en enorm forbedring, sier daglig leder i Mestermur Hans Fallet.

Han mener det også er en fordel at flisleggeren kan legge flisene uten å måtte ta hensyn til konstruksjonsfuger.

− Våre fliser og fuger må normalt passe perfekt til rissanviserne, og ofte kan det være krevende å beregne størrelsen på flisene. Når vi slipper å tenke på underlaget, får vi en helt annen fleksibilitet og bedre mulighet til å levere et perfekt resultat, mener Fallet.