Nylende ut av Byggern

Nylende Byggsenter i Skien har gått ut av Byggern-kjeden for å stå på egne bein.

Nylende Byggsenter as ble etablert i 1984 i Skien og er en betydelig aktør i Skien og Grenland, og eies i dag av Arnold Rønningen og Jørn Bratli.

De ble med i kjedesammenheng da L.A. Lund i 1993 startet byggevarekjeden Partnerkjeden, og siden Monter- og Byggern-kjeden.

- En av grunnene til utmeldelse er at vi blir mer og mer styrt, og kjedeeiere tilpasser seg mer til sine egne butikker. Vi selvstendige kjøpmenn har liten eller ingen makt i våre lokaler. Så etter 26 år får vi stå på egne ben i en spennende bransje som innholder nye utfordringer hver dag, sier Bratli til Byggeindustrien.