Nygårdsgaten

I den sørlige enden av Nygårdsgaten i Bergen sentrum har LAB Entreprenør AS totalrenovert kontorlokaler for Odfjell Eiendom AS.

Fakta

Sted: Bergen
Prosjekttype: Rehab kontorbygg
Kontraktssum eks mva:
84 millioner kroner
Bruttoareal: 7.300 kvm
Tiltakshaver: Odfjell Eiendom
Totalentreprenør: LAB Entreprenør
Arkitekt: SE Arkitektur
Rådgivere: RIB: Sivilingeniør Petter Kloster RIStatikk: Sweco Norge l RIV: VB Tekniske l RIE: Bergen Elteknikk l RIBr: Firesafe
Underentreprenører/leverandører: Solavskjerming: Vental Hunter Douglas l Innredning: Moelven Nordia l Maler: Malermester Christensen & Heimdal l Gulvlegger: Magnus Stigen l Lev SD anlegg: Celsius Teknikk l VVS: GK Norge, Hundven & Monsen l Elektro: Bergen Elteknikk l Branntetting: Bratex l Mur/puss/flis: Arthur J Thorsen (utv.) og Alf Pettersen (innv.) l Gulvstøp/ sparkling: Industrigulvspesialisten l Glass/aluminium: Bue aluminium l Tømrer (utv.): Åsane Byggmester-
forretning l Taktekking: Protan l Vinduer: Nordvestvinduet

Deler av bygningsmassen ble tidligere brukt av Bergen Ingeniørhøyskole, fortsatt omtalt av mange i Bergen som Teknikken.

Renoveringen omfatter 13 etasjer fordelt på fire bygningskropper. Samlet areal er 7.500 kvadratmeter, og leietaker er UNI Research. De renoverte lokalene består av kontorer, laboratorier og undervisningsrom og rommer cirka 400 arbeids-
plasser. Samtlige kontorarbeidsplasser er i cellekontorer.

Arkitekt er SE Arkitektur AS. LAB Entreprenør har utført arbeidene i totalentreprise til en kontraktssum på 84 millioner kroner eks mva. Arbeidene startet i august 2015. Det har vært flere deloverleveringer og de siste lokalene ble overlevert i april i år.

Prosjektleder Steinar Norheim i LAB Entreprenør forteller at renoveringen omfatter U1 og fjerde etasje i bygg C, U2, U1, første til tredje etasje i bygg D, første til fjerde etasje i bygg F og første og andre etasje i bygg G. I tillegg har bygg D fått nytt teknisk bygg på taket som rommer ventilasjon og bygg F har fått utvidet teknisk bygg på taket.

Lean positivt
Anleggsleder Pål Stian Dale i LAB Entreprenør forteller at kort byggetid ga tøff fremdrift, men at renoveringen er utført i henhold til planen. Han legger til at arbeidene er utført uten fraværsskader.

Bygg D står på peler og at det var nødvendig å plassere sluk og nedløp for spillvann slik at det passet med bunnledningene, noe som var utfordrende, sier Steinar Norheim.

Pål Stian Dale sier at LAB Entreprenør har praktisert Lean Construction i Nygårdsgaten 112-114.

– Lean har vært positivt både for oss og for underentrepre-
nørene i prosjektet. Vi delte bygningsmassen i soner og taktplaner, noe som fungerte bra, sier han.

Krevende å etablere gode ferdselsårer
Master i arkitektur Kolbjørn Haug i SE Arkitektur forteller at UNI Research/LAB-prosjektet er del av en større rehabiliterings-
prosess i Nygårdsgaten 112-114 for Odjell Eiendom AS. UNI Research får tilhørighet i fire av de eksisterende byggene; C, D, F og G.

– Lokalene er totalrenovert og nye kontor- og laboratoriums-
lokaler er bygget.

Utfordringene har vært flere. Bygg D er bygget om fra under-
visning til avansert forskning med tilhørende laboratorium. Det har også vært krevende å etablere gode ferdselsårer mellom de ulike byggene. I bygg B (som er et lite nybygg) er det etablert ny trapp og heis, sier Kolbjørn Haug.

I deler av lokalene har eksisterende bygningsmasse lagt begrensninger på romhøyde. Dette har ifølge Kolbjørn Haug resultert i interessante løsninger med store deler av teknisk anlegg eksponert.

– Lokalene har blitt lyse og moderne arbeidsarealer. Fargebruk er enkel med bruk av hvitt og mørke gråfarger. Det er vektlagt et enhetlig uttrykk i farger og materialvalg gjennom hele bygningsmassen. Utvendig har det vært fokus på å gi bygnings-
massen en enhetlig utførsel hva gjelder fargebruk. Fasader er malt i hvit og mørk grå, sier Haug.

Ny innredning
De fire bygningskroppene ble ført opp 60- og 70-tallet og har rektangulær form. Tre bygningskropper har bærende konstruksjon av plasstøpt betong, den fjerde av betong-
elementer og hulldekker. Fasadene har malt betong, mur og tegl.

Bygningskonstruksjonene ble ribbet og har fått ny innredning, nye tekniske installasjoner og oppgraderte fasader. Alle vinduer er skiftet med nye trevinduer beslått med aluminium.

Det er tepper på gulv i kontorer og korridorer, vinylbelegg i laboratorier og fliser i våtrom og deler av fellesareal. Kontorlokalene har systeminnredning og systemhimlinger. Ytterveggene er påforet ti cm isolasjon på innsiden. Takene er tilleggsisolert og retekket. Vinduene har U-verdier på 0,65 eller 0,8.

Totalrenoveringen av Nygårdsgaten 112-114 er prosjektert og utført etter Tek10. Oppvarming skjer med radiatorer basert på fjernvarme. Lokalene har balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Kjøling skjer via ventilasjonsanleggene.

De renoverte lokalene i Nygårdsgaten 112-114 har fått robuste og velprøvde materialer. En av bygningskroppene har fått ny inngang.

Det er sosiale soner og kaffestasjoner i hver etasje. Lokalene har fått universell utforming og blitt fullsprinklet.