Åkersvika naturreservat april 2018. Foto: Nye Veier

Nye Veiers E6-utbygging: Nå har fuglene førsteprioritet i Åkersvika

Nye Veier har nå redusert byggeaktiviteten gjennom Åkersvika naturreservat. I april og mai er det fuglelivet som har førsteprioritet i våtmarksområdet ved Hamar.

Når nye E6 står ferdig gjennom Åkersvika i 2020 har Norges første RAMSAR-område blitt 50 dekar større og mye bedre sikret mot forurensing.

Det kan virke voldsomt å anlegge en firefelts motorvei tvers igjennom et vernet våtmarksområde, men utbyggingen gjennom Åkersvika er trolig Norges mest hensynsfulle veiutbygging.

- Det ser dramatisk ut nå som anleggsmaskinene har flyttet på store mengder masser gjennom vinteren, men vi kan forsikre alle om at vi går svært langt i å ta hensyn til naturverdiene i dette sårbare området. I Åkersvika har vi fått utnyttet vinteren, frosten og den lave vannstanden på en god måte, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier E6 Innlandet i en pressemelding.

Nye Veier og totalentreprenøren Betonmast Hæhre er pålagt å følge en rekke krav når de bygger firefelts motorvei gjennom Åkersvika.

- I april og mai, når fuglelivet er på sitt aller mest sårbare, setter vi forstyrrende aktivitet på vent. Vi unngår også å jobbe på høy vannstand for å redusere belastningen på vannforekomsten, sier Moshagen.

Nåværende E6 ble lagt gjennom Åkersvika på midten av 70-tallet. Siden den gang har veien enkelte steder hindret vannets naturlige bevegelse i våtmarksområdet.

- Eksisterende E6 begrenser vanngjennomstrømningen i Åkersvika. Med nye E6 gjenåpner vi området med flere konstruksjoner for å øke den naturlige vanngjennomstrømningen. I tillegg kommer det et moderne rensesystem med grøfter og rensedammer som skal ta hånd om potensielt skadelig avrenning fra den nye veien, sier Moshagen.

Når nye E6 står ferdig i 2020 blir naturreservatet 50 dekar større enn det er i dag. Det betyr at deler av det som i dag er naturreservat blir omgjort til firefelts motorvei, mens deler av dagens veianlegg blir tilbakeført til naturen med nye dammer og vegetasjon. Hogging av skog og nye gjerder tilrettelegger for beiting av nye områder. Dette er viktig for skjøtselen av våtmarksområdet.

- Det er ikke alltid vi som byggherre kan si at et våtmarksområde blir bedre med ny vei, men med tydelige krav fra myndighetene og egne klima- og miljøkrav i anbudskonkurransen oppnår vi en betydelig gevinst. Vernet areal i Åkersvika øker, våtmarka blir bedre beskyttet mot forurensning og økt vanngjennomstrømning og en nybygd dam gir bedre deltaeffekt i nye områder. I tillegg får publikum bedre tilgang til området via nye turstier, sier Moshagen.

Det pågår nå anleggsarbeid langs heles strekningen på 43 km fra Kolomoen til Moelv.

- Erfaringene Nye Veier nå får gjennom å bygge gjennom et av Norges viktigste og strengest regulerte våtmarker i Åkersvika tar vi med oss når vi senere skal bygge gjennom naturreservatet forbi Lillehammer, slik at dette skjer på beste måte, sier Moshagen.

Nye Veier åpner nye E6 gjennom Åkersvika i 2020.