Bjørn Hansen AS er et av de norske selskapene som produserer og leverer prefabrikkerte løsninger til bruer og kulverter. Bildet er fra Eiganes miljøkulvert ved E39 i Stavanger. Foto: Bjørn Hansen AS

Nye Veier vurderer prefab-bruer

Nye Veier ønsker å standardisere brubyggingen og vurderer blant annet økt bruk av prefabløsninger. – Fornuftig, sier Betongelementforeningen.

Hvordan Nye Veier vil bygge gode bruer raskere og mer kostnadseffektivt, vil bli definert når de om noen måneder skal fremlegge strategidokumentet «Normalveien».

Nye Veier AS har beregnet at det ved strekningene hvor det nå foreligger kommunedelplan og eller reguleringsplan, skal bygges 134 bruer fordelt på de fire utbyggingsområdene E6 Mjøsregionen, E6 Trøndelag, E18 Langangen – Grimstad og E39 Kristiansand – Sandnes. Tallet på bruer på strekninger som ikke har kommet så langt i prosessen er ukjent.

– Vi ønsker å effektivisere brubyggingen og gjøre ting mer likt fra prosjekt til prosjekt, og det innebærer blant annet at vi må se på mulighetene for standardisering av en del bruer, sier Lars Aamodt, leder for teknologi i Nye Veier.

Elementbruer

Et av områdene Nye Veier ønsker å undersøke nærmere er bruk av elementer i bruproduksjon. Det er liten tradisjon for prefab-bruer i Norge, men i en del andre land skal elementbruer ifølge Aamodt være mer vanlig.

– Vi synes det er spennende å se på hvilke gevinster prefabbruer kan gi. Det kan kutte ned byggetiden og produksjon under ordnede forhold kan også bidra til både bedre utførelse og lavere kostander. Dette ønsker vi mer kunnskap om, sier Aamodt.

Nye Veier vil, i samarbeid med Universitetet i Agder, invitere bransjen til en egen bruworkshop hvor de blant annet ønsker å diskutere hvilket potensial som kan ligge i standardiserte prefabbruer.

– Før vi kan gå ut med «Normalveien» må vi høre med bransjen hvordan de mener vi kan bygge gode bruer på en mest mulig kostnadseffektiv måte, understreker Aamodt.

Prefabindustrien vil bidra

Daglig leder John-Erik Reiersen i Betongelementforeningen, roser Nye Veier for måten de vurderer ulike alternativer ut ifra hva som gir den mest effektive og kostnadsoptimaliserte veiproduksjonen. Han er glad for at Nye Veier inviterer bransjen til workshop og føler seg sikker på at prefab-industrien har noe å bidra med når det kommer til standardisering av bruer.

– Norge har alltid vært veldig flinke til å bygge individuelle bruer som er stedtilpasset, gjerne med estetiske elementer. Jeg mener vi i mye større grad kan standardisere brubyggingen og da få kvalitetsbruer som fortsatt ser bra ut, men som vil koste mye mindre å produsere, sier Reiersen.

Han trekker frem Danmark og Nederland som to land som har kommet mye lengre enn Norge på standardisering av bruer.

Store gevinster

Reiersen mener det går i retning av økt standardisering også i Norge. Han forteller at Betongelementforeningen, i et samarbeidsprosjekt med Statens vegvesen, har utviklet 27 standard kulvert tverrsnitt som er godkjent og hvor produksjonsgrunnlaget ligger åpent på Statens vegvesens nettsider. Bransjeforeningen har også et prosjekt gående med Statens vegvesen på standardisering av bruer.

– Standardiserte prefabbruer vil etter mitt syn bidra til at kostnadene går ned, produksjonen blir mer optimal og byggetiden blir kortere, noe som også vil bety kortere trafikkavbrudd. Med andre ord vil standardisering gi store gevinster som hele samfunnet vil tjene på, hevder Reiersen.

Ifølge Lars Aamodt i Nye Veier vil «Normalveien» definere endel prioriteringer Nye Veier ønsker å gjøre på brusiden, men han understreker samtidig at veiselskapet kjører kontrakter med funksjonsbeskrivelser der entreprenør skal ha mulighet til å gjøre sine egne valg.

– Visse elementer vil kanskje bli låst, men det er viktig og ikke låse for mye. Vi er opptatt av at entreprenørene skal få brukt sin kompetanse, sier Aamodt.

Når det gjelder materialbruk vil Nye Veier undersøke hvordan ulike materialer påvirker CO2- utslipp og energiforbruk før de legger eventuelle føringer.