Datadeling i bergsprengning: Deling av data vil være sentrale verktøy for økt sikkerhet i sprengningsarbeider i fremtiden. Bildet er fra en salve på Nye Veiers veiprosjekt E18 Rugtvedt - Dørdal i Bamble. Foto: Nye Veier

Nye Veier vil at deling av data skal bedre sikkerheten ved sprengning

Nye Veier vil sammen med anleggsbransjen og bergindustrien endre dagens sprengningsarbeider med hjelp av datadeling.

- I dag skjer det flere uhell ved sprengning som lett kan føre til alvorlig personskade eller død. Mange av disse uhellene skjer på bakgrunn av dårlig datagrunnlag. Når eksplosiver skal lades for en sprengning skal dette utføres i samsvar med en salveplan. Salveplanen lages på bakgrunn av rapport hentet fra boreriggen som har boret hullene der eksplosivene skal lades. Ofte er disse rapportene en lite informativ papirlapp. Deretter overleveres papirlappen til bergsprengeren som i ifølge eksplosivforskriften skal ha det sprengningsfaglige ansvaret for at tiltakene på sprengningsstedet er slik at sikkerheten er ivaretatt. Den lite informative papirlappen utgjør en risiko for tap av viktig data som ville vært vesentlig i planleggingen av gjeldene og nye salver. Bedre data vil bidra til å gjøre dagens sprengningsarbeid utenfor tunnel tryggere, skriver Nye Veier i en pressemelding.

Tunnelsprengning ligger lengre fremme på god registrering, presentasjon og deling av data. Dette fører til positive gevinster som bedre planlegging og tryggere salver enn ved sprengning utenfor tunnel. Nye Veier mener det er rart at det skal være en forskjell på disse

- Datafangst på boring i tunnel inneholder mye av de samme dataene som fanges på boring utenfor tunnel. Dessverre ligger dataene fra boring utenfor tunnel tilgjengelig i ulike tjenester fra ulike aktører og ikke samlet på en oversiktlig plattform. Den viktige oppgaven som gjenstår nå er å fange og ta vare på dataene som igjen kan benyttes i planlegging av nye sprengningsarbeider, skriver Nye Veier.

Omlag 50 personer fra 20 ulike bedrifter og leverandører var nylig  samlet i Tønsberg forlden for å diskutere hva som må til for å fornye og forbedre bergsprengerens arbeidssituasjon slik den er i dag. På workshopen fikk ulike leverandører og bedrifter innenfor boring, ladning og sprengning anledning til å presentere sine produkter. De orienterte også om hvordan disse produktene kan fange og ta vare på data som igjen kan benyttes i planlegging nye sprengningsarbeider.

- Denne typen data vil være sentrale verktøy for økt sikkerhet i sprengningsarbeider i fremtiden. Resten av programmet ble benyttet til en debatt om hva som må til for å utvikle hensiktsmessige verktøy for bergsprengeren, melder Nye Veier.

Aktørene som behandler datafangsten i forbindelse med boring er enige om at dataene må deles for at de skal skape merverdi, og alle hadde tilrettelagt sine systemer slik at deling kan skje.

- Får vi med oss det engasjementet som ble vist på denne workshopen videre i arbeidet om datadeling kan vi flytte fjell, sier rådgiver sprenging i Nye Veier Thor Kristian Hustveit etter workshopen.

Nye Veier ønsker at det tenkes nytt innenfor utveksling av datafangst fra boreriggene slik at de som skal planlegge ladningen i praksis kan anvende datafangsten. Selskapet er opptatt å tenke nytt og utfordre bransjen innenfor utviklingen av planlegging- og dokumentasjonsverktøy tilpasset bergsprenger og bergsprengerens arbeidssituasjon. Det kom konkret forslag på å oppnevne en arbeidsgruppe for å gi innspill til hvordan bergsprengerens verktøy skal bli, Bransjerådet for Fjellsprengning tar hånd om organisering av dette.