- Nye Veier har vært først ute i Norge til å bruke Messenger og chatbot-teknologi som informasjonskanal for trafikknyheter, ifølge Linn Herredsvela, senior kommunikasjonsrådgiver i Nye Veier. Foto: Nye Veier

Nye Veier varsler om anleggsarbeider med direktemelding i Messenger

Når Nye Veier bygger ny motorvei mellom Ranheim og Værnes i Trøndelag, tar veiselskapet i bruk Facebook Messenger og Twitter for å varsle trafikantene om veistenginger og omdirigeringer.

Motorveiutbyggingen mellom Ranheim og Værnes er planlagt å ta fem år. Den nye veien skal stort sett følge samme trasé som dagens E6.

For å gjøre ulempene minst mulig for trafikantene, vil Nye Veier varsle publikum om anleggsarbeider, stenginger og omkjøringer direkte via Messenger, digitale nyhetsbrev og aktiv bruk av sosiale medier.

– Det kan for eksempel være at vi må stenge deler av dagens vei og omdirigere trafikken. De som abonnerer på Nye Veiers digitale nyhetstjeneste, får beskjed om dette i forkant, sier Linn Herredsvela, senior kommunikasjonsrådgiver i Nye Veier i en pressemelding.

Trafikantene kan abonnere på varsel i Messenger, på e-post og på Twitter.

Dette er en videreføring av varslingstjenesten som ble lansert i februar i år, da for utbyggingen av E6 Kvål – Melhus.