Nye Veier varsler digitalt folkemøte på E18 Dørdal - Tvedestrand

På grunn av utviklingen i covid-19 smittesituasjonen har Nye Veier, i samråd med styret i det interkommunale plansamarbeidet, besluttet at det ikke vil bli avholdt fysiske folkemøter om E18 Dørdal - Tvedestrand som tidligere annonsert.

- Neste uke var det planlagt å gjennomføre seks folkemøter med fysisk frammøte. I den forbindelse har vi hatt behov for å vurdere dette i lys av utviklingen i covid-19 smittesituasjonen. Styret i det interkommunale plansamarbeidet for reguleringsplan E18 Dørdal-Tvedestrand har ønsket fysiske folkemøter. Vi har stor forståelse for dette og det var derfor lagt opp til det i kombinasjon med digitale møter. Ledelsen i Nye Veier vurderer situasjonen slik at det er ikke er riktig å samle folk til fysiske folkemøter nå. Prosjektet jobber nå med å få ut informasjon om hvordan folk kan delta på det digitale folkemøtet 23. september, sier Imi Vegge, senior kommunikasjonsrådgiver i Nye Veier i en pressemelding.

Formålet med det digitale folkemøtet er å informere om planprosessen og rammene for det videre arbeidet med reguleringsplan for E18 Dørdal – Tvedestrand. Til våren vil det arrangeres folkemøte hvor tema blir utforming av selve veianlegget. Det kommer mer informasjon om dette seinere.

- Nye Veier har gjort en ny vurdering av smittefare i forbindelse med folkemøter og mener nå det er riktig å endre møteformen til digitale folkemøter. Styret i det interkommunale plansamarbeidet stiller seg bak dette. Større møter og forsamlinger er en tydelig smitterisiko, noe også kommunelegene minner om. Det er viktig at kommunene går foran med gode eksempler. Dette burde muligens ha vært vurdert og bestemt da vi planla de fysiske møtene og annonserte disse, men nå er det fortsatt tid til å lage gode opplegg for digitale møter, sier Per Kristian Lunden, ordfører i Risør og styreleder for dette samarbeidet.