Illustrasjon: Nye Veier.

Nye Veier og Zero vil diskutere klimakutt med bransjen

Nye Veier og klimastiftelsen ZERO arrangerer seminar og workshop om utslippskutt fra veibygging.

Arrangørene legger vekt på at de må ha med bransjen for å lykkes med klimamålene.

– Hvordan skal vi bygge veier som er i tråd med klimamålene i Nasjonal Transportplan og Parisavtalen? spør Nye Veier og Zero i innbydelsen til arrangementet.

Målgruppen for seminaret og workshopen er både leverandører, teknologimiljøer, entreprenører, rådgivende ingeniører, akademia og materialprodusenter.

– Hvis du har løsninger, ideer eller er interessert i å være med å diskutere hva vi kan få til og hva som må til for å få ned utslipp fra veibygging er dette workshopen for deg, skriver arrangørene.

Arrangementet går av stabelen 23. januar på Stratos på Youngstorget i Oslo.