Prosjektleder for strekningen Kvithama-Åsen, Lars Erik Moe.

Nye Veier Midt-Norge i startgropen for gigantprosjekt

Snaue to år etter at Nye Veier etablerte seg med sin egen avdeling i Trøndelag, står de de nærmeste årene foran tempoet i en veiutbygging man aldri har sett maken til før på disse kanter av landet. 

I løpet av det nærmeste halvannet året, settes det i gang fire store veiprosjekter til den nette sum av 16 milliarder kroner. Alle gjelder E6, to sør for, og to nord for Trondheim.

Onsdag kveld var det befolkningen i Levanger og tettstedet Åsen lengst sør i kommunen som fikk den siste oppdateringen av nye E6 på til sammen 19 kilometer fra Kvithamar i Stjørdal kommune i sør til Åsen i Levanger kommune i nord. Prislappen er på nær fem milliarder kroner for denne veistrekningen som innebærer at veitraseen forkortes med fire kilometer, fra dagens 23 til 19 kilometer når nyveien står ferdig med to kjørefelt i hver retning og en fartsgrense på 110 kilometer i timen.

Planarbeidet for dette veiprosjektet som innebærer en 7,8 kilometer lang tunnel gjennom Forbordfjellet i to separate løp, er i ferd med å avsluttes. De fire entreprenørene som er prekvalifisert har frist til 8. februar med å levere inn anbud, og 26. mars blir det bestemt hvem som får dette oppdraget som vil vare i om lag fem år med anleggsstart på ettersommeren neste år. De entreprenørene som er godkjent, er BetonmastHæhre, Skanska, og de spanske selskapene FCC (Fomento de Construcciones y Contractas) og Acciona Construction. Det siste selskapet har allerede fått hovedentreprisen for den nye motorveien mellom Ranheim og Værnes der det er ventet anleggsstart på ettersommeren år. Også dette et prosjekt til over fire milliarder kroner.

Anleggsstart blir det også i løpet av sensommeren/tidlighøsten på den noe kortere E6-strekningen sør for Trondheim, fra Melhus og forbi tettstedet Kvål.

Neste år starter arbeidet på den lengste strekningen som Nye Veier har ansvaret for i Trøndelag, en helt ny motorvei fra Vindåslien sør for Støren og til Ulsberg i nabokommunen Rennebu.

Onsdag kveld var et fullsatt samfunnshus på Åsen samlet for å høre om de mest omfattende veiplaner som er lansert i denne delen av Trøndelag noensinne. Når den nye motorveien står ferdig, blir det slutt på dagens kronglete E6 forbi det gamle stasjonsstedet Langstein og gjennom Vuddudalen der nyveien vil gå på den motsatte siden av dalen i forhold til dagens trasé.

Mest diskusjon har det vært omkring veivalget forbi tettstedet Åsen. Det var det også spørsmål om på informasjonsmøte i kveld der det var forbausende få kritiske innlegg. Det var stort sett bare en person i den fullsatte salen som hadde kritiske spørsmål å komme med.

Prosjektleder Lars Erik Moe i Nye Veier sa til de fremmøtte at det var nå tiden var den beste til å komme med innspill til veiprosjektet. Fortsatt gjenstår vedtak om de endelige reguleringsplanene, men nå er mye av trasévalget fastsatt, og i store trekk godkjent av Levanger kommune.

Torsdag kveld gjennomføres et tilsvarende informasjonsmøte for de berørte i Stjørdal kommune som i hovedsak er befolkning og næringsliv i bygdesamfunnet Skatval.

Samfunnshuset på Åsen onsdag kveld fullsatt av folk som ville bli informert om den nye motorveien som skal gå tvers gjennom bygda.