Fra styremøtet i det interkommunale plansamarbeidet E18 Dørdal-Grimstad, Brokelandsheia. Foto: Nye Veier

Nye Veier legger opp til bred medvirkning rundt nye E18 Dørdal-Tvedestrand

Sammen med kommunene vil Nye Veier legge opp til bred medvirkning i arbeidet med reguleringsplan for ny E18 Dørdal-Tvedestrand.

- Den første høringsperioden avsluttes 14. oktober. Selv om den formelle høringsperioden i denne omgang da er avsluttet, blir det likevel muligheter både for lag og foreninger, grunneiere og berørte å få møter med Nye Veier og deres rådgiver COWI, skriver Nye Veier i en pressemelding.

- Vi er godt i gang med planleggingen av ny vei og arbeidet med reguleringsplanen pågår. Den første formelle høringsrunden er ferdig 14. oktober. Fremover blir det likevel mulig for de som ønsker å få møter med Nye Veier. Vi legger til rette for mer medvirkning enn lovens minstekrav. Møtene er først og fremst en lyttepost. Innbyggere, lag og foreninger kan ta opp temaer de er opptatt av eller få informasjon om det videre planarbeidet. Det er også spennende at vi har fått til et samarbeid med flere skoler så barn og unge kan bidra. Det blir både fysiske og digitale workshops på skolene og her ser jeg fram til hva som kommer ut av det, sier Per Kristian Lunden, ordfører i Risør og styreleder i det interkommunale plansamarbeidet for E18 Dørdal-Grimstad.

Reguleringsplanarbeidet som for tiden pågår gjelder E18 Dørdal-Tvedestrand. Det er i de seks berørte kommunene det nå legges opp til dialogmøter og innbyggere gis anledning til å treffe representanter for Nye Veier og COWI.

Det blir en ny formell høringsperiode når selve forslaget til reguleringsplan legges fram våren 2021.