Illustrasjonsfoto

Nye Veier, EBA og RIF inviterer til møte om klima og bærekraft i samferdselsprosjekter

Nok en gang kan Nye Veier, Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) og Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) invitere til et felles frokostmøte. Denne gangen omhandler møtet klima og bærekraft i samferdselsprosjekter.

Det er tredje gang de tre aktørene inviterer inn til felles møte rundt samferdselssektoren, og nok en gang meldes det om god deltakelse - men det skal fortsatt være plass til noe flere.

Arrangementet finner sted torsdag 12. april klokken 08, hos Sweco Norge i Oslo.

- Nye Veier ønsker raskt å strekke seg etter klimamålene i NTP og Parisavtalen. Vi skal ha ned utslippene i byggingen av veiene våre, og bidra til at det settes utslippsfri trafikk på dem, sier Ingrid Dahl Hovland, adm. dir. Nye Veier AS i en kommentar.

Adm. direktør Grete Aspelund i Sweco Norge ønsker velkommen på frokostmøtet, og etterfølges av Knut Roland - miljørådgiver i Nye Veier AS, med innlegget «Påvirker Nye Veiers anskaffelsesmetodikk miljøavtrykket?»

Han etterfølges av Tollef Eliassen - miljørådgiver i Veidekke ASA, Kristin Magnussen, partner i Menon Economics og Frode Løset, senior miljørådgiver i Sweco samt Stina Kiil, seniorrådgiver miljøledelse og Inger Aaberg Leder, seksjon Miljøledelse anlegg i Multiconsult.

Arrangementet avsluttes med spørsmål og diskusjon, som styres av Kari Sandberg adm. dir. EBA, Liv Kari Skudal Hansteen, adm. dir. RIF og Ingrid Dahl Hovland, adm. dir. Nye Veier

Frokostmøtet avsluttes klokken 10.

Les mer om arrangementet her