Nye Veier E18 Rugtvedt-Dørdal. Foto: Christian AarhusIllustrasjonsfoto: Christian AarhusNye Veier E18 Rugtvedt-Dørdal. Foto: Christian AarhusNye Veier E18 Rugtvedt-Dørdal. Foto: Christian AarhusNye Veier E18 Rugtvedt-Dørdal. Foto: Christian AarhusNye Veier E18 Rugtvedt-Dørdal. Foto: Christian AarhusNye Veier E18 Rugtvedt-Dørdal. Foto: Christian AarhusNye Veier E18 Rugtvedt-Dørdal. Foto: Christian AarhusNye Veier E18 Rugtvedt-Dørdal. Foto: Christian AarhusNye Veier E18 Rugtvedt-Dørdal. Foto: Christian AarhusNye Veier E18 Rugtvedt-Dørdal. Foto: Christian AarhusNye Veier E18 Rugtvedt-Dørdal. Foto: Christian AarhusNye Veier E18 Rugtvedt-Dørdal. Foto: Christian AarhusNye Veier E18 Rugtvedt-Dørdal. Foto: Christian AarhusNye Veier E18 Rugtvedt-Dørdal. Foto: Christian Aarhus

Nye Veier bygger E18 i 110

Nye Veier er i gang med bygging og planlegging langs hele E18 gjennom Telemark og Aust-Agder, og det er det mange som kommer til å legge merke til på vei til sommerferien.

For Telemark og E18 gjennom fylket er så å si et rendyrket Nye-Veier-prosjekt. Hele veien, med unntak av noen kilometer fra Vestfold-grensa til dagens motorvei slutter ved Langangen, skal bygges ut de neste årene. Fra Heistad til Dørdal er allerede Nye Veier, entreprenør BetonmastHæhre og bruentreprenør PNC Norge i god gang med byggingen, noe alle feriebilistene vil merke de neste månedene – selv om utbyggingstempoet er høyt.

– Det er nå aktivitet i hele E18-utbyggingsområdet fra Langangen-Grimstad. Vi er i rute med tre anleggsprosjekter og har startet opp planarbeidet for de resterende strekningene. Det er gledelig at vi neste år åpner 40 kilometer ny firefelts vei. Innen juni 2019 skal det også være vedtatte kommunedelplaner for strekningene E18 Dørdal-Tvedestrand og E18 Arendal-Grimstad. Lykkes vi med dette er vi på god vei til å få ferdigstillelse av nye E18 i hele utbyggingsområdet innen 2026. Vi bygger for 110 km/t og det går i 110 også kan man godt si, humrer prosjektdirektør Magne Ramlo i Nye Veier.

Les mer om aktiviteten Nye Veier har gjennom Telemark og Aust-Agder i Byggeindustrien nummer 11.