Nye Veier AS søker Seniorrådgiver Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) ved hovedkontoret

Nye Veier AS har vært operativt siden 1. januar 2016. Selskapet eies av Samferdselsdepartementet og er lokalisert med hovedkontor i Kristiansand og fire
utbyggingsområder.

Prosjektporteføljen består av tolv veistrekninger med en investeringsramme på 150 mrd. kroner. Nye Veier AS er en slank og effektiv prosjekt- og byggherreorganisasjon som skal sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Ledere og medarbeidere i selskapet skal være gode rollemodeller og ha utfyllende kompetanse. Vi vektlegger egenskaper som nytenkning, høy integritet og en offensiv holdning inn mot prosjektutvikling og gjennomføring.

Firma Experis for Nye Veier
FylkeVest-Agder
StedKristiansand
Søknadsfrist13.10.2019

Nye Veier søker Seniorrådgiver Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) ved hovedkontoret.

Stillingen rapporterer til direktør for HMSK og samfunnsansvar. Stillingen vil medføre at man blir engasjert i oppgaver som berører hele selskapet og de fleste, eller alle av selskapets lokasjoner.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Strategisk rådgivning for direktør HMSK i oppgaver relatert til, rettferdig arbeidsliv, sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
 • Faglig koordinere, planlegge, forberede, gjennomføre og evaluere arbeid i fagnettverk
 • Bidra til å sikre at selskapet oppfyller relevante forpliktelser ovenfor myndigheter og andre interessenter
 • Bidra til at selskapet opptrer i samsvar med selskapets styringssystem
 • Bidra til erfaringsoverføring mellom utbyggingsområder og prosjektdeltakere
 • Bidra i utarbeidelse av kontraktkrav, kontrahering og anskaffelsesprosesser
 • Lede, koordinere og/eller bistå i utvikling, gjennomføring og evaluering av fagrelaterte prosesser, f.eks. opplæring og informasjonsarbeid, risikovurdering, kontroll/verifikasjon/revisjon, samordning og koordinering, beredskap, oppfølging av hendelser, granskning o.a.
 • Ivareta grensesnitt relevant for rollen og/eller faglig til utbyggingsområdet, direktør HMSK, øvrige utbyggingsområder, myndigheter og relevante interessenter
 • Holde seg oppdatert på utvikling innenfor fagområdet nasjonalt og internasjonalt
 • Rapportere fra fagområdet til direktør HMSK (KPI, trender, avvikshåndtering)

Utdannelse:

Sivilingeniør/mastergrad innen HMS, risikostyring. Annen relevant utdanning og/eller særskilt god erfaring med dokumenterbare resultater kan kompensere for manglende formalkompetanse.

Erfaring og arbeidserfaring:

 • Høy kompetanse om HMS-regelverk
 • Praktisk og relevant erfaring med arbeid relatert til HMS, og rettferdig arbeidsliv
 • God norsk og engelsk formuleringsevne muntlig og skriftlig
 • Erfaring fra sikkerhetskulturarbeid, granskning og revisjon

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Høy motivasjon
 • Strategiske evner
 • Initiativrik, utholdende og selvgående
 • Fokusert på kontinuerlig forbedring
 • Fleksibel, besluttsom og med gjennomføringsevne
 • Analytisk, strukturert og målrettet
 • Lojal og med høy integritet

Søknadsinformasjon:

Registrer din CV og søk på stillingen på www.experis.no

Frist: Snarest og innen 13. oktober 2019

Arbeidssted: Hovedkontor, Kristiansand

Tiltredelse: Etter avtale

Kontraktsform: Fast ansettelse

For ytterligere spørsmål om stillingen eller prosessen, kontakt Experis AS ved;

Anette Theien, mobil +47 41 68 17 72 / e-post: Anette.Theien@no.experis.com

Steinar Instefjord, mobil: + 47 94 85 72 02 / e-post: Steinar.Instefjord@no.experis.com

Klikk her for å komme til vår hjemmeside hvor du kan registrere din CV og søke stillingen.

Vis flere stillinger: