Nye Veier AS søker Disiplinleder prosjektering/BIM til E6 Arnkvern-Moelv

Nye Veier AS har vært operativt siden 1. januar 2016. Selskapet eies av Samferdselsdepartementet og er lokalisert med hovedkontor i Kristiansand og fire
utbyggingsområder.

Prosjektporteføljen består av tolv veistrekninger med en investeringsramme på 150 mrd. kroner. Nye Veier AS er en slank og effektiv prosjekt- og byggherreorganisasjon som skal sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Ledere og medarbeidere i selskapet skal være gode rollemodeller og ha utfyllende kompetanse. Vi vektlegger egenskaper som nytenkning, høy integritet og en offensiv holdning inn mot prosjektutvikling og gjennomføring.

Firma Experis for Nye Veier
FylkeHedmark
StedHamar
Søknadsfrist10.07.2018

Nye Veier AS søker Disiplinleder prosjektering/BIM til E6 Arnkvern-Moelv.

Stillingen rapporterer til utbyggingssjef for respektiv utbyggingsstrekning. Den vil ha relasjoner til øvrige deler av organisasjonen, også eksternt, inkludert leverandører
innen relevante områder.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Bistå Utbyggingssjefen i kontraktsoppfølging av økonomi, kvalitet, framdrift og HMS innen eget fagområde
 • Sikre oppfølging av selskapets digitaliseringsstrategi, spesielt mtp BIM
 • Oppfølging av prosjektering utført av entreprenør eller konsulent
 • Koordinering av byggherrens prosjekteringsressurser
 • Planavklaringer i byggefasen
 • Håndtering av avvik ift vegnormaler
 • Bistå i revisjonsarbeid
 • Arbeidslederansvar for ressurser i arbeid i fagområdet

Utdannelse:

Mastergrad innen relevante fagområder. Relevant erfaring kan kompensere for manglende mastergrad.

Arbeidserfaring/kompetanse:

 • Solid erfaring fra større infrastrukturprosjektprosjekt
 • Erfaring fra dialog og samarbeid med entreprenører i byggefase
 • Erfaring med å finne kostnadseffektive løsninger
 • God kjennskap til vegvesenets Hb V770 Modellgrunnlag
 • Erfaring fra modellbasert prosjektering, VDC og BigRoom

Personlige egenskaper:

 • Evne å skape engasjement og eierskap hos alle aktører i prosjektet
 • Gode samarbeidsevner
 • Løsningsorientert og helhetstenkende
 • Gode analytiske evner og evne til å se sammenhenger
 • Motivasjon for å bidra til å fornye og forbedre eget fagområde i tråd med Nye Veiers sine verdier
 • Motivert for å bidra til å utvikle
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne, både på norsk og engelsk
 • Åpen, ærlig og høy integritet

Klikk her for å komme til vår hjemmeside hvor du kan registrere din CV og søke stillingen.

Vis flere stillinger: