Nye tiltak for å få jernbanen på skinner

Mandag la de to regjeringspartiene sammen med Krf og Venstre frem sine planer for en ny organisering av jernbanedriften her i Norge. Dette innebærer blant annet opprettelsen av et helt nytt jernbanedirektorat som skal ha den overordnede styringen av alt innen jernbane i Norge.

Det er ikke lenge siden de samme partiene la frem sine nye planer for veisektoren her i landet, med opprettelsen av utbyggingsselskapet ”Nye veier” som en sentral del av dette. Nå er turen kommet til den skinnegående delen av infrastrukturen.

Mange vil hevde at det er på høy tid at det blir gjort noen seriøse grep for å få bedre skikk på jernbanen i Norge. Kundene har ofte blitt utsatt for forsinkelse og kanselleringer – noe som skaper store utfordringer. Dette har gjort at tilliten til NSB og Jernbaneverket har vært svært varierende. I det siste har tilfredsheten til jernbanen økt noe igjen. En del investeringer har redusert utfordringene noe, men mye kan også bli langt bedre.

En av hovedutfordringene for å få togene til å gå mer stabilt er mangelen på nødvending vedlikehold. Midler til vedlikehold, har tradisjonelt, i likhet med veisiden, blitt for lite prioritert gjennom mange år. Det fører til stor slitasje på materiell og linjer – noe som selvsagt fører til problem.

Solvik-Olsen og co ønsker nå å etablere et eget infrastrukturforetsak som skal gi mer forutsigbare utbygginger og vedlikeholdsoppgaver. Dette foretaket skal blant annet ha ansvar for å drifte, vedlikeholde og bygge jernbaneinfrastruktur, og de skal forvalte all jernbaneeiendom i Norge. Foretaket skal også sørge for at mer av bygge-, drifts- og vedlikeholdsoppgaver gradvis blir konkurranseutsatt.

Regjeringen vil også sette av mer midler til vedlikehold – og ikke minst at dette skal gjøres langt mer forutsigbart. Dette er selvsagt godt nytt for både passasjerene og de som skal utføre disse arbeidene. Er det noe som vil gi bedre rom for god planlegging og noe som vil gi bedre resultater, er det en god forutsigbarhet når det gjelder finansering.

Et viktig element for regjeringen er også konkurranseutsetting av driften på noen av strekningene.

Dette er flere spennende tanker fra regjeringen og støttepartiene. Det er åpenbart at noe må gjøres for å få en bedre jernbane i Norge – om vi skal få mer over på kollektivtransport – må tilbudet bli bedre og mer stabilt. Da må man også gjøre noe mer drastisk enn vi har sett frem til nå for å få snudd utviklingen. Flere av forslagene her kan være et steg i en slik retning. For leverandørindustrien ser det i hvert fall nå ut til at det skal bli mer forutsigbare rammer. Nå er det selvsagt viktig at man går grundig gjennom disse planene og ser hva som kan fungere og hva som ikke er så lurt. Å bygge opp en ny byråkratisk gigant må føre til mer effektiv drift – ellers kan mye av det man ønsker å benytte på selve togdriften gå bort i administrasjon.