Nye skatteregler truer BundeBygg

-Skattemyndighetene har lagt nye regler til grunn for svenske arbeidere i Norge. Nyheten om den varslede regelendringen har slått ned som lyn fra klar himmel blant våre svenske kolleger i BundeBygg, sier Erik Storhaug, daglig leder i BundeBygg.

Han kan fortelle at de svenske ansatte reagerer med engstelse og frustrasjon på regelendringen og varsler at de vurderer å vende hjem til det svenske arbeidsmarkedet.

Nesten halvparten av håndverkerne i BundeBygg er svenske.

– Våre svenske medarbeidere er ikke bare dyktige i sitt fag og positive i sin holdning, men også et sentralt fundament for den totale verdiskapningen BundeBygg representerer. Som daglig leder tør jeg nesten ikke tenke på konsekvensene for vårt firma hvis de svenske medarbeiderne velger å slutte i BundeBygg og flytte hjem, legger Storhaug til.

Dersom de svenske ansatte faktisk velger å slutte, vil det på kort- og mellomlang sikt utradere BundeByggs kapasitet med 20 – 40 prosent.

- En slik arbeidsflukt vil lamme bedriften, utfordre vår evne til å overholde forpliktelsene vi har påtatt oss ovenfor kundene, sette byggeprosjekt i fare, samt svekke vår totale evne til verdiskaping. I tillegg vil våre øvrige ansatte miste gode kolleger. Gode og trygge arbeidsplasser trues. Arbeidsmiljøet kan forvitre. Som daglig leder er jeg på bakgrunn av dette nødt til å varsle klart og tydelig om konsekvensene av regelendringene, utdyper en bekymret Storhaug.

Han ber derfor om at omleggingen av rutiner fra Skattedirektoratet vedrørende søknad for skattekort for personer med D- nummer revurderes eller stoppes.

- Bundebygg er neppe alene om denne problemstillingen. Regelendringen vil trolig ha store konsekvenser for hele bransjen, og vi i BundeBygg setter stor pris på BNL sitt initiativ i denne saken, sier han.

Storhaug sender torsdag brev til finansminister Sigbjørn Johnsen og de parlamentariske lederne på Stortinget for å forklare den alvorlige situasjonen for selskapet og byggenæringen.