Nye retningslinjer for å unngå skadelig alkalireaksjon i betong

 Norsk Betongforenings publikasjon nr. 21 «Bestandig betong med alkalireaktivt tilslag» er revidert og gjort gjeldende fra årsskiftet. 

 - Revisjonen er foranlediget av kunnskap som er etablert de siste årene og innebærer blant annet en skjerpet, generell grenseverdi for alkaliinnhold der det ikke er foretatt dokumentasjon via funksjonsprøvning, sier Terje F. Rønning, som har sittet i arbeidsgruppen for den nye publikasjonen.

Den nye utgaven konkretiserer framgangsmåte og begrensninger når utenlandske sand- og steinmaterialer inngår. Leverandørenes rettigheter og plikter er tydeliggjort. I tillegg er det foretatt en rekke redaksjonelle justeringer.

- Vi mener publikasjonen nå framstår mer helhetlig enn tidligere, sier Rønning.

Publikasjonen er utarbeidet av en arbeidsgruppe under Norsk Betongforening sin Publikasjonskomité (tidligere Faglig Komité) og har hatt medlemmer fra SINTEF, Statens vegvesen Vegdirektoratet, Kontrollrådet, Veidekke Entreprenør, Svelviksand/Norsk Bergindustri, Unicon/FABEKO og Heidelberg Cement/Norcem.

Det er underveis gjennomført en høringsprosess før revisjonen ble utgitt.