Nye regler skal verne mot vold og trusler i arbeidslivet

Regjeringen har vedtatt nye regler som forplikter arbeidsgiver til å bedre sikre og følge opp ansatte som utsettes for vold og trusler.

– Dette har vi kjempet for lenge, sier leder Mimmi Kvisvik i Fellesorganisasjonen.

Mellom 2011 og 2014 var det en fordobling i antall personer som var meldt skadd som følge av vold og trusler på jobben, viser tall fra Arbeidstilsynet.

De som oftest opplever vold og trusler, er de som jobber i helse og sosial og i offentlig administrasjon.

De nye reglene stiller blant annet krav til å kartlegge risikoen for at arbeidstakerne utsettes for vold eller trusler, opplæring i forebygging og håndtering av vold- og trusselsituasjoner og at virksomheter må følge opp ansatte som utsettes for vold og trusler på en god måte i etterkant.

– Det er viktig å ta trusler og vold i arbeidslivet på alvor. Det er gledelig at de fleste av våre forslag er tatt hensyn til, og at en årelang kamp har båret frukter, avslutter Kvisvik.