Nye regler for måling av boliger

Reglene for måling av arealet i boliger skal endres. Boligtakstutvalget, som kommer med sine forslag like før ferien, vil trolig foreslå at begrepet boligareal (BOA) skal forsvinne, skriver Aftenposten.

Boligareal (BOA) måles innvendig og omfatter rom som er innredet og overflatebehandlet. Høyden må være minst 1,9 meter for at arealet skal kunne måles. I stedet for BOA vil utvalget foreslå at man bruker begrepet bruksareal (BRA), hvor også innvendige boder er inkludert. President Erik H. Larsen i Norges Takseringsforbund mener at det vil bli bedre å benytte bruksareal som også omfatter innvendige boder. Så kan man oppgi hvor mye av arealet som faktisk er boder. En annen grunn til å benytte bruksareal er at det er dette utbyggerne benytter når de selger leiligheter i nye prosjekter.