Nye prisindekser for stål

Som en følge av den kraftige prisøkningen på stål kommer nå Stålforbundet med tre prisindekser som kan legges til grunn for regulering av kontrakters stålpris.

Stålentreprenøren får ikke fanget opp dagens kraftige kostnadsøkning på stål med vanlig byggekostnadsindeks. Stålforbundet har derfor utviklet nye indeksmålinger for stål innen bransjene: Bygg, Anlegg og Bygg & Anlegg. Indekser er basert på prisutviklingen til relevante produktgrupper og deres markedsandeler innen respektive bransjer. Kjetil Myhre i Norsk Stålforbund forteller til Byggeindustrien at de fikk mange forespørsler om stålprisindekser for byggenæringen i vår. Blant annet tok Statsbygg, EBA samt flere stålleverandører og entreprenører kontakt. SSB gir ut en prisindeks for førstegangsomsetning hvor man har med Jern og stål, men Myhre forteller at denne ikke plukker opp prisøkningene på stål raskt nk for byggenæringen. Indeksmålingene vil snart være klare for utgivelse, og Myhre sier det bare kan dreie seg om dager eller uker før man er ferdige. I sommer inngikk Stålforbundet en avtale med Statsbygg om levering av prisindeks for stål til Nytt Operahus i Bjørvika. Myhre forteller at også en av de større stålleverandørene i Norden har bestilt indeksen.