Nye kontrakter til byggherreforskriften

Standard Norge har fastsatt nye kontrakter til byggherreforskriften, og kan dermed tilby byggenæringen praktiske dokumenter som bidrar til at kravene i forskriften blir ivaretatt.

Standard Online, standardiseringens salgsorganisasjon, har sammen med BNL inngått avtale om markedsføring og introduksjon av blankettene. Avtalen er finansiert av bidrag fra Fondet for regionale verneombud. Målet er at flest mulig byggherrer skal ta i bruk blankettene, slik at kravene fra byggherreforskriften blir ivaretatt på en enhetlig måte.

Ny utgave av byggherreforskriften
Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) trådte i kraft i ny, totalrevidert utgave i januar 2010.

Standard Norge har utarbeidet følgende kontraktsdokumenter som er skreddersydd til den nye byggherreforskriften:

• Byggblankett 8440 A Byggherreforskriften - Kontrakt

• Byggblankett 8440 B Byggherreforskriften - Oppgavefordeling

Byggblankett 8440 A er utformet slik at den kan brukes for byggherrens kontrakter både med byggherrens representant, koordinator for prosjekteringsfasen og koordinator for utførelsesfasen.

Byggblankett 8440 B er en ytelsesbeskrivelse der man fyller ut hvilke oppgaver etter byggherreforskriften som er lagt på de ulike aktørene i prosjektet.

De to kontraktsdokumentene utfyller hverandre, og man vil i de aller fleste tilfeller trenge begge dokumentene.

Bredt sammensatt komité
De nye kontraktene til byggherreforskriften er utarbeidet av en bredt sammensatt komité i regi av Standard Norge som har bestått av medlemmer fra Arbeidstilsynet, Arkitektbedriftene i Norge, Boligprodusentenes Forening, Byggenæringens Landsforening, Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg, Foreningen Næringseiendom, LO/Fellesforbundet, LO/Norsk Arbeidsmandsforbund, Maskinentreprenørenes Forbund og Rådgivende Ingeniørers Forening, Statsbygg.