Nye kontrakter for Halden fengsel

Statsbygg har inngått nye kontrakter med leverandører for prosjektet Halden fengsel.

De tildelte kontraktene fordeler seg som følger:

K207 Prefabrikerte badekabiner er tildelt E.J. Badekabiner AS
Kontraktssum ca. 12,7 millioner kroner inkl. mva. Kontrakten omfatter leveranse av baderomskabiner til Halden fengsel.

K401 Elkraft er tildelt YIT Building Systems AS
Kontraktssum ca. 69,3 millioner kroner inkl. mva. Kontrakten omfatter komplette elkrafttekniske bygningsinstallasjoner i alle avsnitt.

Halden fengsel skal bygges på en 300 mål stor tomt på Torpum i Halden kommune, og vil bli Norges mest moderne fengsel. Det er planlagt at fengselet skal ha 251 plasser og bestå av et totalt bygningsmessig areal på omlag 27 500 kvadratmeter. Prosjektet er nå i byggefasen. Grunnarbeidene startet opp 18. juni 2007.

Les mer Halden fengsel her