Nye Jordal Amfi begynner å ta form. Leserbilde.Fra tidligere i byggeprosessen på Nye Jordal Amfi. Foto: Christian AarhusSlik blir Nye Jordal Amfi. Illustrasjon: Hille Melbye Arkitekter ASFra tidligere i byggeprosessen på Nye Jordal Amfi. Foto: Christian Aarhus<p>Byggeprosessen har vært helt uproblematisk for Nye Jordal Amfi etter at man startet rivingen av den gamle hockeyhallen i 2017. Foto: Trond Joelsen</p>Fra tidligere i byggeprosessen på Nye Jordal Amfi. Foto: Christian Aarhus

Nye Jordal Amfi på vei mot retten – NCC krever 350 millioner kroner ekstra av Oslo kommune

NCC har tatt ut stevning mot Oslo kommune, og krever 350 millioner kroner ekstra på Nye Jordal Amfi-prosjektet.

I en epost Byggeindustrien har fått innsyn i bekrefter Oslo kommune at de har mottatt en stevning fra NCC.

«Saken (er) en stor entreprisesak der partene både er uenige om faktum og om kontraktsforståelse. Stevningen er på 100 sider og inneholder 100 bilag. Kravet som fremsettes er på over 350.000.000 kroner», skriver kommuneadvokat Ingrid Walmsnæss Wehn hos Kommuneadvokaten i Oslo i eposten.

Da kontrakten ble signert i 2016 hadde den en verdi på drøye 400 millioner kroner.

Søksmålet ble tatt ut 10. juli, og Oslo kommune har bedt om utvidet tilsvarsrett. Dette har de fått innvilget, og de skal nå komme med sitt tilsvar innen 20. november.

I dialog

NCC bekrefter at de har tatt ut stevning.

– Ja, det er riktig at det er sendt en stevning til Oslo kommune, Kultur og idrettsbygg Oslo KF (KID), og at det er en uenighet i forbindelse med sluttoppgjøret for Nye Jordal Amfi, sier kommunikasjonssjef Tor Heimdahl i NCC til Byggeindustrien.

– Vi er i dialog med Kultur og idrettsbygg, og ønsker selvfølgelig å unngå at denne saken ender opp i rettsapparatet. Oslos befolkning har fått en fantastisk ishockeyarena vi er svært stolte av og det jobbes for at det skal bli et forlik i saken. Det er en krevende sak som legger beslag på store interne ressurser. En ressursbruk vi veldig gjerne hadde sett blitt brukt til å konkurrere om og gjennomføre nye prosjekter, legger han til.

– Jeg kan bekrefte at det stemmer. Det er Kommuneadvokaten i Oslo som representerer kommunen i forbindelse med stevninger. Vi ønsker ikke å gå nærmere inn i detaljene på grunn av den pågående prosessen, skriver kommunikasjonssjef Haakon Berg Jensen i Kultur og Idrettsbygg i en epost.

Problematisk bekk og grunnforhold

Opprinnelig skulle den nye hockeyarenaen stå ferdig i september 2018, men prosjektet har møtt på flere utfordringer underveis.

NCC har tidligere oppgitt at det er overraskelser knyttet til kulvert for Hovinbekken, som går gjennom anlegget, som er hovedårsaken til forsinkelsen i prosjektet. NCC hadde foreslått å legge Hovinbekken i kulvert rundt anlegget, men det takket, ifølge totalentreprenøren, byggherren nei til. NCC mener det å bygge kulverten inn i anlegget har ført til store forsinkelser.

I tillegg har det under prosjektets gang kommet frem at det er kompliserte grunnforhold på tomten i form av alunskifer og syredannende bergarter.

– Grunnforholdene på Jordal er krevende, og det har medført betydelige ekstraarbeid for å finne frem til trygge og gode løsninger, uttalte tidligere direktør i Kultur og Idrettsbygg (KID) Eli Grimsby i en pressemelding da kommunen bevilget mer penger til prosjektet i mai 2018.

Planen nå er at pucken skal droppes for første gang på Jordal i september.