Nye eneboliger 4,2 prosent dyrere

Prisene på nye eneboliger steg med 4,2 prosent fra 3. kvartal 2005 til 3. kvartal 2006. Fra 2. til 3. kvartal i år sank prisene med 1,1 prosent, melder SSB.

Korrigert for normale sesongvariasjoner økte prisene med 0,1 prosent i denne perioden. Siden bunnivået i 1. kvartal 1993 har prisene på nye eneboliger steget med 127,8 prosent. Til sammenligning har prisene på brukte eneboliger steget med 188,6 prosent i samme periode, mens byggekostnadsindeksen for enebolig i tre har steget med 50,9 prosent. Til sammen 440 observasjoner er benyttet i indeksberegningene.