Nye eiere inn i Heimdal Entreprenør

Nye eiere kjøper seg inn i Heimdal Entreprenør. Kjell Berg, Per Arne Helland, Jan Johannesen og Arne Strand kjøper til sammen 47 prosent av aksjene.

I tillegg kjøper flere ansatte i Heimdal Entreprenør til sammen 22 prosent. - Byggebransjen er i sterk vekst. I en slik situasjon er det viktig for oss å bringe inn nye eiere som kan bidra aktivt til at selskapet vokser videre, sier Munkhaugen. Det er også en fordel at entreprenørselskapet samtidig får en friere stilling i forhold til de andre selskapene i konsernet. Heimdal Entreprenør vil som følge av at nye eiere kommer inn, gå ut av Heimdal Gruppen, men Heimdal Gruppen vil fortsatt være den største enkeltaksjonæren i entreprenørselskapet. Satser utenbys og i utlandet Heimdal Gruppen, som til nå har hatt 91 % av aksjene i entreprenørselskapet, skal bruke den frigjorte kapitalen til å styrke Heimdals videre satsing i Trondheim og utenbys. I særlig grad vil dette bestyrke muligheten for erverv av tomter for fremtidige utbygginger. Heimdal Gruppen er videre i ferd med å gjennomføre en større satsing på industrialisering av boligbygging. I samarbeid med TOBB og Munken Eiendom planlegges en fabrikk i Ventspils i Latvia for produksjon av komplette høykvalitets leiligheter. Fortsatt vekst Heimdal Gruppen har til nå hatt kjernevirksomheten organisert i tre datterselskap. Ved siden av Heimdal Entreprenør er det Heimdal Ubyggingsselskap, som driver med erverv og utvikling av nye byggeprosjekter, og Heimdal Eiendom som driver med eiendomsmegling. Dagens virksomhet vil ikke bli påvirket av at nye eiere kommer inn i entreprenørselskapet. - Alt vil fortsette som normalt. Det at nye eiere kjøper seg inn, vil heller ikke få noen konsekvenser for de ansatte, utover at selskapet vil fortsette å vokse videre, sier konsernsjef Steinar Munkhaugen i Heimdal Gruppen.